Ikast-Brande Kommune

Kommunekassen på vej til at løbe tør

Når Ikast-Brande Kommunes Økonomi- og planudvalg på tirsdag mødes for første gang i 2022, er første punkt på dagsordenen en temadrøftelse om...

Affaldsaftaler er faldet på plads

Det bliver også Meldgaard Miljø, der skal stå for indsamlingen af det genanvendelige affald, når husstandsaffaldet fra sidst på året skal sorteres i...

Luftfoto: Ikast-Brande Kommune

Grandville skal styre midtby-processen

Det bliver byplantegnestuen Grandville, der skal forestå næste del af vejen frem mod realiseringen af planerne for Brande midtby, herunder...

Borgmester Ib Lauritsen (V) ses her sammen med HedeDanmarks adm. direktør, Torben Friis Lange (t.v.), i forbindelse med underskrivelsen af kontrakten med Ikast-Brande Kommune i fredags (foto: HedeDanmark).

HedeDanmark går på jagt efter flere kontrakter i det jyske

Pr. 1. april overtager HedeDanmark totalentreprisen på pleje og drift af Ikast-Brandes grønne arealer og veje. Ambitionen er, at Danmarks største...

Det går mod lysere tider - også på Ole Bendix Vej

Som omtalt i Brande Bladet mellem jul og nytår har det knebet med gadebelysningen på Ole Bendix Vej, men nu er der tilsyneladende en løsning på vej...

Julefreden har sænket sig over Artium, men til hverdag fungerer Ole Bendix Vej som adgangsvej til Brandes nye skole og kulturhus for flere hundrede skolebørn hver morgen, når de da ikke lige er hjemsendt pga. corona-restriktioner.

Det halter med gadebelysningen på Ole Bendix Vej

Med opførelsen og ibrugtagningen af Artium er der kommet markant mere trafik på Ole Bendix Vej end tidligere, men gadebelysningen er ikke fulgt med...

Ingen tilsynssag mod kommunen

Ankestyrelsen har ikke fundet anledning til at rejse en tilsynssag mod Ikast-Brande Kommune i forlængelse af kuldsejlet ældrepleje-forsøg. De to...

Inge Dinis

Socialdemokratiet ønsker krav om coronapas

Af Inge Dinis og Kasper Pauli Pedersen, byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet. På tirsdagens møde i Økonomi- og planudvalget drøftede vi...

Flemming Storgaard

Nu kan kommunaldirektøren kræve corona-pas af de kommunalt ansatte

Et flertal i Økonomi-og planudvalget har bemyndiget kommunaldirektør Flemming Storgaard til at indføre krav om, at kommunens ansatte kan fremvise et...

På Frihedevej var der ønske om at udstykke det nuværende bofællesskab i to mindre enheder, men nu har Planklagenævnet omstødt Ikast-Brande Kommunes landzonetilladelse til et afslag efter en klage fra Danmarks Naturfredningsforening (luftfoto: Ikast-Brande Kommune).

Landzonetilladelser underkendt

På baggrund af klager fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) har Planklagenævnet ændret to kommunale landzonetilladelser til afslag. Denne gang...

Ensilagepladsen, som Teknik- og miljøudvalget har givet ejeren af Nedergårdsvej 3 tilladelse til at placere tættere på skellet mod naboen, end reglerne egentlig tillader, er indtegnet med gult nederst på billedet. Den røde streg markerer starten/slutningen på den markvej, der løber langs beplantningsbæltet med ud-/indkørsel til Uhrevej (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Dispensation til etablering af ensilageplads på Nedergårdsvej

I slutningen af september afslog et enigt Teknik- og miljøudvalg at give miljøtilladelse til omfattende ændringer og en udvidelse af malkekvægbruget...

Kasper Pauli Pedersen

Et nyt byråd og ny udvalgsstruktur

Af Kasper Pauli Pedersen, gruppeformand for Socialdemokratiet i Ikast-Brande kommune. Mandag den 6. december var en stor og højtidelig dag, hvor...

Landzonetilladelse til pavillon ved Kærshovedgaard

Ikast-Brande Kommune har meddelt Hjemrejsestyrelsen en lovliggørende landzonetilladelse til en pavillon ved Udrejsecenter Kærshovedgaard. ...

Blåhøj-sejr i lokaldysten

Ca. 500 borgere fra Blåhøj, Gludsted, Nørre Snede og Bording deltog i den første udgave af Lokaldysten, hvor det gjaldt om at tilbagelægge så mange...

Al magt til Ikast-Bording!

Kommentar af Mikael Lund, journalist på Brande Bladet. Når vi tager hul på det nye år, er det præcis 15 år siden, den seneste kommunalreform...

Rift om erhvervsjorden i Ikast-Brande

På sit seneste møde fik byrådet i Danmarks ifølge medlemmerne af Dansk Industri mest erhvervsvenlige kommune, Ikast-Brande, en status på salget af...

Byrådsflertal afviser urent trav i Buurtzorg-sagen

To socialdemokratiske byrådsmedlemmer mener ikke, at reglerne i udbudsloven er blevet overholdt i forbindelse med højt profileret pilotprojekt i...

Thomas Østergaard

23-årige Thomas Østergaard fra Venstre skal være næstformand for 2 udvalg, udvalget for klima, natur og bæredygtighed samt Børne-, fritids- og kulturudvalget.

Kabalen er lagt

Med undtagelse af næstformandsposten i Psykiatri-, handicap- og arbejdsmarkedsudvalget besættes samtlige udvalgsformands- og næstformandsposter i...

Stor forskel på "prisen" for et mandat

Der er stor forskel på, hvor mange stemmer, de respektive partier i Ikast-Brande Kommune har "betalt" for deres mandater i byrådet. Som en...

Kirsten Hoffmann

Tæt opløb om pladserne

I flere partier var der tæt opløb om pladserne i byrådet, men ingen steder så tæt som i Socialdemokratiet. Her manglede Kirsten Hoffmann (bill.)...

Annette Mosegaard

Ib Lauritsen blev valgets topscorer

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 toppede de konservatives Annette Mosegaard (bill.) listen over personlige stemmer foran Venstres Ib Lauritsen,...

Anne Ravn Bach

Anne Ravn Bachs farvel til kommunalpolitik betyder sammen med et skuffende valg til Kirsten Hoffmann, at der efter nytår ikke længere er nogen socialdemokrater fra den sydlige del af kommunen i byrådet overhovedet.

Fra syv til fem

Ved det seneste kommunalvalg i 2017 blev Brande-området usædvanlig godt repræsenteret i byrådet. Hele syv kandidater fra den del af kommunen, der...

Dansk Folkepartis Bo Sand Kristensen, der fungerede som valgstyrer i Brande Hallerne, var blandt de 10 politikere, der ikke blev genvalgt til byrådet.

Ti røg ud - 13 blev genvalgt

Det var på forhånd givet, at der skulle ske udskiftning af mindst 5 af medlemmerne af byrådet i Ikast-Brande kommune, eftersom hverken...

Ib Lauritsen

Ib Lauritsen fortsætter på borgmesterposten

Ib Lauritsen fortsætter som borgmester i Ikast-Brande Kommune. Det står klart efter nattens forhandlinger. Byrådet kom til at bestå af følgende...

Nye Borgerlige i byrådet

Antallet af partier og lister i byrådssalen i Ikast-Brande Kommune vokser ved årsskiftet fra fem til seks. Det blev et af resultaterne af tirsdagens...

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande
Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2021