Kommunen skifter revisionsselskab

Pricewaterhouse Coopers

Fra årsskiftet overtager revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers (PwC) opgaven med at revidere Ikast-Brande Kommunes regnskaber.

PwC afløser BDO, som har løst opgaven for Ikast-Brande Kommune i en længere årrække, men i forbindelse med, at den seneste fireårige aftale udløber med udgangen af 2022, har opgaven været sendt i udbud.

Ikast-Brande Kommune erkender selv, at interessen for at byde ind på opgaven har været ret begrænset: faktisk er der kun indkommet to bud, et fra BDO og et fra PwC.

De indkomne tilbud er blevet vurderet på forskellige kriterier, hvoraf prisen er blevet vægtet med 45 procent, mens kvalitet, som er underopdelt på yderligere tre delkriterier, står for de resterende 55 procent.

Både på kvalitet og pris scorer PwC bedst, og et enigt byråd har derfor netop godkendt, at kommunen skifter revisor.

Selvom det billigste af de to tilbud er valgt, kommer det alligevel til at medføre en stigende udgift for kommunekassen: I 2023 var der budgetteret med 473.000 kroner ekskl. moms til revision, men det reelle tal bliver i stedet 600.000 kroner.

Stigningen forklares med de stigende statslige krav til revisionens omfang indenfor hele det sociale område.

Aftalen med PwC løber til og med udgangen af 2026, men der er til den tid mulighed for at forlænge den med op til to gange 12 måneder.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023