Politik

Ingen kommunale penge til hal 3

Street sport-foreningen Urban Street Zones ønske om et midlertidigt lokaletilskud i de kommende to år vandt ikke gehør i økonomi- og planudvalget...

Når den nye køreplan træder i kraft til december vil man formentlig igen kunne opleve dette syn på Brande Station en ganske almindelig hverdagsmorgen (arkivfoto: Ulla Thomsen).

Morgentog genindsættes til december

Når en ny køreplan træder i kraft til december, vil elever på ungdomsuddannelserne i Vejle og Herning ligesom andre pendlere efter alt at dømme igen...

Klippekort-ordningen vender tilbage

Besparelserne i det kommunale budgetforlig, der blev indgået i 2018, betød blandt andet, at klippekortordningen, som gav modtagere af hjemmehjælp ret...

Dina Raabjerg

Borgerforslag: Bevar retten til at drive privatejede børnehaver

Ca. 22.000 børn bliver i dag passet i private børnehaver og vuggestuer, men et flertal i Folketinget har besluttet sig for at fjerne ejernes ret til...

Økonomi- og planudvalget skal diskutere hal 3

Når Ikast-Brande Kommunes Økonomi- og planudvalg mødes på tirsdag, skal udvalget bl.a. behandle en ansøgning fra street sport-foreningen Urban Street...

Søger om dispensation til udsættelse af affaldssortering

Ikast-Brande Kommune har anmodet Miljøstyrelsen om dispensation fra fristen for at indføre nye indsamlingsordninger for 10 forskellige typer af...

En typisk hverdagsmorgen på Brande Station før de to myldretidsafgange blev nedlagt (arkivfoto: Ulla Thomsen)

Pilen peger på Transportministeriet

Frem til august sidste år var Arriva ifølge trafikselskabet selv fortsat i dialog med Transportministeriet om at bevare de to ”myldretidsafgange” på...

Butikkerne, ungdomsuddannelserne og udendørsidrætten kan genåbne mandag

Regeringen og dens tre støttepartier, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, har her til formiddag fremlagt en plan for...

Til og med 11. december var der trængsel på Brande Station, når de to såkaldte "myldretidsafgange" alle hverdage afgik mod henholdsvis Vejle kl. 06.43 og mod Herning en halv time senere, men med Arrivas overtagelse af togdriften på strækningen 13. december forsvandt de to afgange, og de vender tidligst tilbage i forbindelse med skiftet til en ny køreplan (arkivfoto: Ulla Thomsen).

Ingen myldretidsafgange før december - tidligst

Der var større fokus på at placere ansvar end at finde løsninger, da der tirsdag eftermiddag blev afholdt åbent samråd i Folketingets transportudvalg...

Kristian Jensen

Transportminister kaldes i samråd om morgentog

Sagen om de to fjernede morgenafgange mellem Vejle og Herning/Struer er alligevel ikke helt slut endnu. Tirsdag d. 23. februar er...

Kratlund-gruppen råber vagt i gevær

Da byrådet skulle beslutte, hvorvidt planlægningen for de ni møller i Kratlund Plantage ved Skærlund skulle sættes i gang, stemte syv af de 22...

De 9 vindmøller skal efter planen placeres i en halvbue fra Skærlund Skolevej til Engebækvej (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Skærlund-møller splitter byrådet

Tre af byrådets fem partier og lister var delt i spørgsmålet, da byrådet på årets første byrådsmøde mandag skulle tage stilling til, om der skal...

Carl Jensen

Lokal venstremand kan ikke gå ind for 9 vindmøller i Skærlund

Venstres Carl Jensen (bill.) mener, at vindmøllernes påvirkning af området bliver alt for voldsom. - Området kan ikke bære 9 møller. Det bliver...

Han Kristian Skibby

Forringelse er ikke en forringelse

Transportminister Benny Engelbrecht anerkender ikke, at fjernelsen af to morgenafgange fra Brande mod henholdsvis Vejle og Herning/Struer er en...

Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune.

9 vindmøller på vej i Skærlund

De har rumsteret i et stykke tid, men nu begynder det for alvor at blive konkret: Ikast-Brande Kommune har modtaget en ansøgning om opsætning af 9...

Sandheden mellem linjerne

Statsministeren får en del sendetid i tv for tiden. Naturligvis, fordi hun i høj grad har markeret sig under corona-krisen, og uanset hvor man står...

Dalgasskolen

Store udsving i forældrenes tilfredshed med skolerne

Omfattende tilfredshedsundersøgelse viser, at forældrenes tilfredshed med folkeskolerne i Ikast-Brande Kommune generelt er på niveau med...

Industrivirksomheder og borgmestre appellerer om beslutning for Ny Midtjysk Motorvej

Sammen med 31 jyske borgmestre sender en lang række store erhvervsvirksomheder og organisationer nu en fælles appel om en langsigtet, jysk...

Hans Kristian Skibby

Svar fra ministeren udløser nyt spørgsmål

Transportminister Benny Engelbrechts svar 17. december til Folketingets Transportudvalg på baggrund af spørgsmålene fra Hans Kristian Skibby (DF) og...

Ingen hjælp fra transportministeren

Transportminister Benny Engelbrecht kalder nedlæggelsen af de to myldretidstog på strækningen mellem Vejle og Struer et ”bevidst fravalg” og sender ”...

Kasper Pauli Pedersen

Yderligere en halv million til udarbejdelse af udbudsmateriale

Et byrådsflertal udenom Socialdemokratiet besluttede sidste år at konkurrenceudsætte de opgaver, som i dag løses af den kommunale entreprenørafdeling...

Brian Bøge Christensen

De kommende tre måneder skal Venstres 1. suppleant, Brian Bøge Christensen vikariere for sin parti- og navnefælle, Brian Sigtenbjerggaard, som har søgt orlov på grund af travlhed i sin virksomhed.

Venstremand søger orlov

Venstres Brian Sigtenbjerggaard har søgt om 3 måneders orlov fra byrådsarbejdet. Som årsag angiver han travlhed i sine forretninger. Brian...

Blåhøj Hallen er blandt de haller, som har fået del i den ekstraordinær Covid-19-pulje.

Haller og svømmecentre deler en million

Syv haller og to svømmecentre deles om en ekstraordinær kommunal Covid-19-pulje på en million kroner. I august fordelte Kultur- og fritidsudvalget...

Sådan forestiller Brande City sig, at området ved Præstelundskolen kan udnyttes, når skolen engang er revet ned. Brandlundparken er placeret i øverste venstre hjørne, tennisbanerne i bunden til venstre (illustration: Brande City).

Rammerne for den fremtidige anvendelse af Præstelundskolens grund er på plads

Stort set lige siden det blev besluttet at opføre en ny skole i Centerparken som erstatning for den skimmelsvampramte Præstelundskole, har det stået...

Ib Lauritsen

Ikast-Brande gør indsigelse mod fjernelse af morgentog

På vegne af hele byrådet har borgmester Ib Lauritsen (V) fredag sendt nedenstående indsigelse til Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen vedrørende...

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020