Politik

Ikast-Brandes borgmester, Ib Lauritsen (t.h.), og rektor på Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, underskriver samarbejdsaftalen i byrådssalen på rådhuset i Ikast.

Kommune og universitet indgår samarbejdsaftale

Ikast-Brande Kommune og Aarhus Universitet har for første gang indgået en formel samarbejdsaftale. Aftalen skal styrke indsatsen inden for...

Sag om nedknusningsanlæg genoptages

Umiddelbart før jul blåstemplede Planklagenævnet Ikast-Brande Kommunes afvisning af at give Midt & Vestjylland Ressourcepark tilladelse til at...

Ib Lauritsen

Ib Lauritsen indledte den planlagte række af uformelle kaffemøder i Brande Hallerne 23. august sidste år, men efter besøget i Nørre Snede blev rundturen sat på pause, fordi valget rykkede for tæt på. Nu genoptages rækken af månedlige kaffemøder, når borgmesteren 22. september kommer til Ejstrupholm Hallen.

Kaffemøder genoptages

Helt tilbage i starten af 2020 lancerede borgmester Ib Lauritsen planerne om en rundtur til kommunens byer, hvor borgerne i en times tid kunne møde...

Skurets fremtidige placering er vist med den røde firkant nederst i billedet – dets nuværende placering er skraveret med rødt (illustration: Ikast-Brande Kommune)

Flytning af skur kræver landzonetilladelse

Børnehaven Uhrskoven i Uhres ønske om at flytte et skur indenfor børnehavens grund har krævet en landzonetilladelse fra Ikast-Brande Kommune....

Penge tilbage fra lufthavnen?

Gennem det seneste årti har Ikast-Brande og de øvrige otte ejerkommuner år efter år måttet sende penge til den økonomisk nødlidende Midtjyllands...

Testmølle flyttes ikke til Sandfeld

Siemens Gamesas planer om at flytte en allerede nedtaget 7 MW testvindmølle fra Østerild til Sandfeld vest for Brande led endeligt skibbrud i...

Flertal for at arbejde videre med alternativ 1

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti besluttede på mandagens byrådsmøde, at der skal arbejdes videre med planerne...

Elme Allé omlægges

Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg har godkendt planerne om en omlægning af trafikforholdene på Elme Allé. For øjeblikket er der...

Modelfoto.

2 x 100.000 kr. til Uhre

To forskellige projekter i Uhre udløser begge et tilskud på 100.000 kr. fra Ikast-Brande Kommune. Ikke alle ansøgere var ligeså heldige. Uhre...

Bjarne Raabjerg

Bjarne Raabjerg valgt som formand for Fritidsrådet

På sit første møde, som blev afholdt mandag d. 13. juni, valgte Ikast-Brande Kommunes nyetablerede Fritidsråd Bjarne Raabjerg (bill.) fra Ikast som...

Solskrænten-planer sendes i høring

BM Invests planer om at opføre 8 boliger i den nordlige ende af Solskrænten overfor Borupvejs udmunding i Herningvej sendes nu i offentlig høring...

Visualisering af vindmøllen set fra en nabo ved Engebækvej (illustration fra sagsbeskrivelsen/Ikast-Brande Kommune).

Planer om Sandfeld-mølle forkastet

Ikast-Brande Kommunes Klima-, natur- og bæredygtighedsudvalg har sat en stopper for Siemens Gamesas ønske om at flytte en allerede nedtaget 7 MW...

EU-skeptiske Ikast-Brande-borgere

OPDATERET: Gårsdagens folkeafstemning om at afskaffe forsvarsforbeholdet resulterede i et rungende ja, men i Ikast-Brande Kommune var ja'et ikke helt...

Give Steels direktør, Torben Larsen, havde mandag besøg af 2 x Karina, henholdsvis den tidligere DF’er, løsgængeren Karina Adsbøl (t.v.) og SF’s retsordfører Karina Lorentzen.

2 x Karina gik til stålet

Mandag fik Give Steel besøg af to folketingsmedlemmer, der bl.a. ville høre mere om virksomhedens erfaringer med at ansætte tidligere straffede...

22 pejlemærker for byrådet

22 såkaldte ”minikommissorier” skal være med til at sætte retningen for de kommende års politiske arbejde i Ikast-Brande Kommune. I løbet af de...

Bosætningsguide vender hjem

Ikast-Brande Kommunes bosætningsguide siden 2019, Lene Møller Fløe (bill.), fratrådte sin stilling med udgangen af april for at vende hjem til...

Sammensætningen af Fritidsrådet godkendt

Byrådet har formelt godkendt sammensætningen af det nye Fritidsråd, der skal erstatte det nedlagte Folkeoplysningsudvalg. Formålet med...

Mindstepriser på kommunal udstykning fastsat

Byrådet har godkendt mindstepriserne for etape 1 og 2 i den kommende kommunale udstykning syd for Enkehøj/øst for Hyvildvej. Bliver alle grundene...

Efter planen skal de tre vindmøller opstilles i et trekantmønster for enden af Buelundvej i Karstoft Ådal øst for Blåhøj (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Naboklage over Blåhøj-møller afvist

Planklagenævnet har afvist en omfattende klage over planvedtagelsen og miljøvurderingen fra en række naboer til de tre planlagte vindmøller i...

Jan Gehl

”Gennembruddet” er på vej

Knap 100 Brande-borgere og andre interesserede fik onsdag en status på trappe-projektet, den fremtidige udvikling af Brandes midtby, et projekt som...

Tegningen viser, hvordan grundene i den nye udstykning Christiansminde er placeret på de 12,8 hektar jord mellem Enkehøj og ”Den skæve bane” (illustration: Fink Ejendomme).

Lokalplanen for Christiansminde sendes i høring

Lokalplanen for det kommende boligområde øst for Enkehøj er nu klar til at blive sendt i offentlig høring. I juni sidste år besluttede Ikast-...

I forhold til den nuværende lokalplan for området på Vestergårdsvej (nr. 250) er der i den reviderede lokalplan tilføjet et nyt delområde 3 nærmest motorvejen, hvor der ikke må opføres byggeri af nogen art (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Vestergårdsvej-planer genoptages

Sidste sommer underkendte Planklagenævnet efter 16 måneders behandlingstid det kommuneplantillæg, der skulle muliggøre en udvidelse af centerområdet...

Facaden af det kommende byggeri set fra Kirkegade (illustration fra sagsbeskrivelsen/Ikast-Brande Kommune).

Lokalplan for Kirkegade-byggeri klar til endelig vedtagelse

For efterhånden halvandet år siden principgodkendte det daværende byråd boligselskabet Fruehøjgaards planer om at opføre 20 almennyttige boliger med...

(foreløbig illustration: Stender Projektudvikling).

Rundkørsel skal løse trafikal knude på Hyvildvej

Ikast-Brande Kommunes teknik- og stabsdirektør, Kenneth Jensen, indstiller, at der fra kommunens side stilles krav til udstykkeren af området vest...

Underskud på affaldet

Fra 2020 til 2021 er økonomien på affaldsområdet forringet med godt 8,5 millioner kroner. Fra et overskud på 6,1 millioner i 2020 til et underskud...

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022