Politik

Mindstepriser på kommunal udstykning fastsat

Byrådet har godkendt mindstepriserne for etape 1 og 2 i den kommende kommunale udstykning syd for Enkehøj/øst for Hyvildvej. Bliver alle grundene...

Efter planen skal de tre vindmøller opstilles i et trekantmønster for enden af Buelundvej i Karstoft Ådal øst for Blåhøj (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Naboklage over Blåhøj-møller afvist

Planklagenævnet har afvist en omfattende klage over planvedtagelsen og miljøvurderingen fra en række naboer til de tre planlagte vindmøller i...

Jan Gehl

”Gennembruddet” er på vej

Knap 100 Brande-borgere og andre interesserede fik onsdag en status på trappe-projektet, den fremtidige udvikling af Brandes midtby, et projekt som...

Tegningen viser, hvordan grundene i den nye udstykning Christiansminde er placeret på de 12,8 hektar jord mellem Enkehøj og ”Den skæve bane” (illustration: Fink Ejendomme).

Lokalplanen for Christiansminde sendes i høring

Lokalplanen for det kommende boligområde øst for Enkehøj er nu klar til at blive sendt i offentlig høring. I juni sidste år besluttede Ikast-...

I forhold til den nuværende lokalplan for området på Vestergårdsvej (nr. 250) er der i den reviderede lokalplan tilføjet et nyt delområde 3 nærmest motorvejen, hvor der ikke må opføres byggeri af nogen art (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Vestergårdsvej-planer genoptages

Sidste sommer underkendte Planklagenævnet efter 16 måneders behandlingstid det kommuneplantillæg, der skulle muliggøre en udvidelse af centerområdet...

Facaden af det kommende byggeri set fra Kirkegade (illustration fra sagsbeskrivelsen/Ikast-Brande Kommune).

Lokalplan for Kirkegade-byggeri klar til endelig vedtagelse

For efterhånden halvandet år siden principgodkendte det daværende byråd boligselskabet Fruehøjgaards planer om at opføre 20 almennyttige boliger med...

(foreløbig illustration: Stender Projektudvikling).

Rundkørsel skal løse trafikal knude på Hyvildvej

Ikast-Brande Kommunes teknik- og stabsdirektør, Kenneth Jensen, indstiller, at der fra kommunens side stilles krav til udstykkeren af området vest...

Underskud på affaldet

Fra 2020 til 2021 er økonomien på affaldsområdet forringet med godt 8,5 millioner kroner. Fra et overskud på 6,1 millioner i 2020 til et underskud...

Ved siden af viceborgmester og udvalgsformand Kasper Pauli Pedersen (stående) ses (f.v.) Mette Tranholm Frøst fra Nytteland, der skal udarbejde miljøkonsekvensrapporten, Jesper Houe fra Eurowind og Bo F. Pedersen, som repræsenterede HOFOR på torsdagens borgermøde på Hotel Dalgas.

Når Kratlund-møllerne kommer

Omkring 75 mennesker, heraf en lang række nuværende og tidligere byrådsmedlemmer, var samlet, da Ikast-Brande Kommune torsdag afholdt det første af...

I de røde negativområder må der ikke opstilles solceller – det må der muligvis i de grønne neutralområder, men det afhænger af en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Kommunen klar med plan for solceller

Efter knap halvandet års forarbejde er Ikast-Brande Kommune nu klar med et sæt overordnede retningslinjer for etablering af store solcelleanlæg i det...

Susan Kronborg Nielsen

Morten Østergaards afløser bliver folketingskandidat i Århus

10. november 2020 overtog Susan Kronborg Nielsen, der er opvokset i Brande, Morten Østergaards plads i Folketinget, da den daværende leder af...

Ophørsudsalg hos entreprenørafdelingen

Nedlæggelsen af den kommunale entreprenørafdeling medfører en engangsindtægt til kommunen på næsten 12 millioner kroner. 1. april overtog...

Computervisualisering.

Flertal for vindmøller i Kratlund

Som det eneste af de fem lokale byrådsmedlemmer gik Venstres Lars Lyhne mandag aften ind for, at planlægningsprocessen for de ni vindmøller ved...

Stigende brændstofpriser rammer nu også den kollektive trafik

Det er næppe forbigået ret manges opmærksomhed, at priserne på benzin og diesel er drønet i vejret med noget nær raketfart siden Ruslands invasion af...

Kommunen må (igen) afskrive millionbeløb

Ikast-Brande Kommune har afskrevet godt 1,7 millioner kroner på kommunens restancer. Beløbet er mindre end sidste år, hvor der blev afskrevet knap 2,...

Corona har økonomisk set været en god forretning for Ikast-Brande

Kommunen har i 2021 haft et overskud på næsten 200 millioner kroner på driften. Heraf er cirka 100 millioner brugt til anlæg. Det store overskud kan...

Brandlundparken

Mange tomme ældreboliger på Brandlundparken

Sammenlagt råder Ikast-Brande Kommune over 70 ældreboliger på Brandlundparken, Skolestien og Søndervænget, men for øjeblikket står 19 af dem – altså...

Harrild Hede og Nørlund Plantage bliver ny naturnationalpark

Miljøministeriet har udpeget Harrild Hede og Nørlund Plantage som en ny naturnationalpark. Det vækker socialdemokratisk glæde både hos Anne Paulin på...

Budget for Engparken-udvidelse overskredet med en lille million

Den samlede regning for udvidelsen af plejecenteret Engparken på Vejlevej endte på godt 13,3 mio. kr. Det er næsten 900.000 mere end budgetteret....

Sådan kommer de tre vindmøller til at tage sig ud på ca. 1,6 kilometers afstand set fra Krogbrovej øst for møllerne (computervisualisering: Scanenergi).

Intet veto fra nabokommunen

Vejle Kommune har ikke gjort brug af muligheden for at bremse opstillingen af 3 167,5 meter høje vindmøller i Karstoft Ådal tæt på kommunegrænsen...

9 Kratlund-møller sendes i forhøring

På onsdag skal Ikast-Brande Kommunes Klima-, natur- og bæredygtighedsudvalg tage stilling til, om planlægningsprocessen for de ni 150 meter høje...

Formandsskifte hos Venstre

Fhv. byrådsmedlem Carl Jensen (bill.) har afløst Anne-Marie Pedersen som formand for den lokale Venstrevælgerforening. Torsdag d. 24. februar har...

Løsning A betyder at trafikken til de nye udstykninger skal gå forbi Feddet og Enkehøj.

Løsning A blev stemt igennem

På byrådsmødet mandag aften var forbindelsesvejen til den nye udstykning – kaldet Christiansminde – på dagsordenen. Konservative havde bedt om at...

Folkeoplysningsudvalg bliver til Fritidsråd

Mandag skal byrådet tage endeligt stilling til forslaget om at nedlægge Folkeoplysningsudvalget og erstatte det med et nyt organ: Fritidsrådet. Den...

Kortet viser tre af de foreslåede fire vejalternativer, og et flertal i Udviklings- og erhvervsudvalget valgte altså at pege på løsning A (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Flertal peger på løsning A

På sit møde onsdag skulle Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg forsøge at nå frem til en endelig beslutning med hensyn til...

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022