Brande Hallerne på dagsordenen

Egentlig var tirsdagens møde i Ikast-Brande Kommunes økonomi- og planudvalg udvalgets sidste i år, men på grund af den fastlåste situation omkring den manglende samarbejdsaftale med Brande Hallerne skal udvalget nu mødes ekstraordinært endnu engang forud for byrådsmødet på mandag.

Her skal først økonomi- og planudvalget og derefter det samlede byråd tage stilling til en indstilling fra vicekommunaldirektør Rasmus Byskov-Nielsen, som også er direktør for børn og fællesskaber. Indstillingen går på at reducere aktiviteten i Brande Hallerne i skoletiden (fra kl. 7.30 - 15) "med henblik på at indgå en forlængelse af den nuværende aftale, indtil en revidering af tildelingsmodellen kan træde i kraft".

Derimod lægges der ikke op til at forøge kommunens betaling til Brande Hallerne på nuværende tidspunkt.

Hvis der ikke kan opnås en aftale med Brande Hallerne på det foreliggende grundlag, lægger Rasmus Byskov-Nielsen op til, at "såvel skoleaktiviteter som junior-foreningsaktivitet på det folkeoplysende område anvises andre egnede lokaler". I praksis vil det betyde, at såvel skoleelever som ungdomsmedlemmerne i de foreninger, der benytter Brande Hallerne, skal transporteres til andre haller i området.

Endelig lægger Rasmus Byskov-Nielsen op til, at "invitationen til Brande Hallerne om fortsat dialog opretholdes og genoptages senest ved en beslutning om en revideret tilskudsmodel".

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul