Ingen løsning på halkonflikten

Anne-Mette Kongedam

Tirsdag mødtes repræsentanter for Brande Hallernes bestyrelse endnu engang med formanden for Ikast-Brande Kommunes børne-, kultur- og fritidsudvalg, Annette Mosegaard (C), og vicekommunaldirektør Rasmus Byskov-Nielsen for at forsøge på at finde en løsning på den konflikt, der truer med at gøre eleverne på Artium og en række idrætsforeningers ungdomsmedlemmer hjemløse fra årsskiftet, men parterne står stejlt overfor hinanden, og en løsning synes længere væk end nogensinde.

- Lige nu ser vi ind i, at hallerne lukker for skole, børn- og ungeaktivitet pr. 1/1, lyder det således fra Brande Hallernes formand, Anne-Mette Kongedam (bill.) efter mødet.

Siden halbestyrelsens seneste møde med kommunens repræsentanter forrige mandag har de fået indsigt i en kommunal tildelingsmodel, som indtil nu har været ukendt for bestyrelsen.

- Vi må ærligt erkende, at vi blev lidt overraskede over at se, at der i tildelingsmodellen er et punkt, hvor der tildeles 550.000 kr. for aktiviteter i dagtimerne i 3. hal, som vi i Brande Hallerne ikke er blevet tildelt, og det undrer vi os meget over, oplyser Anne-Mette Kongedam.

Af tildelingsmodellen fremgår det desuden, at der kun kan tildeles tilskud for 2 halgulve, men:

- Vi har hele tiden fået at vide, at Brande Hallerne får tildelt for 3 haller, lyder det videre fra halformanden, som oplyser, at Brande Hallerne hele tiden er blevet tildelt tilskud for 2 haller, selvom man, siden tildelingsmodellen blev lavet i 2017, har stillet alle 3 haller til rådighed for såvel skole som foreninger fra kl. 7.30 til 22.30.

Har millioner til gode

- Da der ikke i tildelingsmodellen er tildeling for en 3. hal, så mener vi, at Brande Hallerne skal tildeles 550.000 kr. årligt for aktiviteter i 3. hal; det står klokkeklart i tildelingsmodellen, fastslår Anne-Mette Kongedam, som ved at gange de 550.000 kr. med de 6 år, der er gået siden modellen blev lavet, har regnet sig frem til, at Brande Hallerne på den konto har 3,3 mio. kr. til gode hos Ikast-Brande Kommune.

Ifølge halformanden anerkender kommunen, at tildelingsmodellen ser underlig ud, og at Brande Hallerne har stillet den 3. hal til rådighed uden at få en betaling for det, men det eneste, man ifølge Anne-Mette Kongedam tilbød fra kommunens side, var at indskrænke Artiums brug af hallerne fra 3 til 2 i dagtimerne.

Det vil i givet fald betyde, at hallerne fremover kun kan anvendes til idrætsundervisning og ikke til pauserum, bevægelse og salg af skolemad til udskolingseleverne.

I forhold til foreningerne er udfordringen en anden: Også her har Ikast-Brande hidtil kun betalt for 2 haller, men foreningslivet anvender ligeledes alle 3, og da timefordelingen er fastlagt frem til sæsonslut i april, er der nogen, der bliver Sorteper.

- Hvem vil Ikast-Brande Kommune smide ud af Brande Hallerne? Den beslutning må Ikast-Brande Kommune tage – vi tager den ikke, lyder det kontant fra Anne-Mette Kongedam, som samtidig efterlyser økonomisk kompensation for den massive forøgelse af skolernes brug af hallerne.

Skarp afvisning

- I forlængelse af snakken omkring foreningstimer, tilbød vi fra Brande Hallerne at byde alle foreninger velkommen i hallerne fra 1. januar uden en samarbejdsaftale; så vil foreningerne blot blive faktureret for det antal haltimer, de bruger, for så efterfølgende at kunne søge om lokaletilskud jf. Folkeoplysningsloven hos Ikast-Brande Kommune. Den løsning blev på det skarpeste afvist af Ikast-Brande Kommune; de vil under ingen omstændigheder udbetale lokaletilskud til foreningerne, oplyser Anne-Mette Kongedam, som sidder tilbage med en dyb forundring over, hvordan man fra politisk side kan tillade en så åbenlys forskelsbehandling af selvejende institutioner i Ikast-Brande Kommune.

- Kan det være rigtigt, at vi i Brande Hallerne bare skal blive ved med at give og give til Ikast-Brande Kommune, spørger hun.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023