Vandløbsplaner godkendt

Som tidligere omtalt planlægger Ikast-Brande Kommune at etablere et nyt vandløb syd for Enkehøj og nord for den kommende kommunale udstykning øst for Hyvildvej, og nu er alle formalia faldet på plads.

Ikast-Brande Kommune har nemlig som vandløbsmyndighed givet sig selv tilladelse til at anlægge første etape af vandløbet, som skal lede vandet fra området gennem Mjarbækken og videre til Brande Å.

Projektet omfatter yderligere to etaper: Etape 2 er en eventuel omlægning af Mjarbækken for at håndtere den øgede vandmængde, etape 1 og 3 vil medføre. Etape 3 skal efter planen omfatte etablering af et (andet) nyt vandløb vest for Hyvildvej (parallelt med Lars Nielsens Vej), der kobles sammen med vandløbet øst for Hyvildvej via et rør under vejen.

Vandløbet skal håndtere drænvandet fra markerne vest for Hyvildvej samt eventuelt overfladevand fra udstykningen her, men hvordan den præcise linjeføring skal være, og hvordan overfladevandet skal håndteres, er endnu ikke fastlagt endeligt.

Formålet med vandløbsprojektet er at ændre håndteringen af regn- og drænvand fra de nye boligområder i Brande Syd. Området, som vandløbet skal afvande, er på knap 3 kvadratkilometer.

Læs mere i Brande Bladet tirsdag.

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023