Brande Å

Arealet mellem Christiansminde, Brande Å, ”Den skæve bane” og Enkehøj skal være rekreativt område

På sit møde i sidste uge besluttede Ikast-Brande Kommunes udviklings- og erhvervsudvalg at igangsætte arbejdet med at udarbejde en lokalplan for...

Fund af PFOS i Brande Å

Der har gennem det seneste stykke tid været stor fokus på flourstoffet PFOS, som er blevet fundet i relativt høje koncentrationer i miljøet flere...

Vandløbsplaner godkendt

Som tidligere omtalt planlægger Ikast-Brande Kommune at etablere et nyt vandløb syd for Enkehøj og nord for den kommende kommunale udstykning øst for...

Billedet har er taget kort før kl. 15, hvor misfarvningen af Brande Å var særdeles tydelig (foto: Jan Sørensen).

Misfarvning af Brande Å

Lørdag eftermiddag blev det lokale beredskab i flere omgange uafhængigt af hinanden kontaktet af flere anmeldere, som havde konstateret misfarvning...

Det er denne strækning på godt 6 km. fra kommunegrænsen mod Vejle ind mod Brande by (Stampen/Feddet/Enkehøj), der nu skal restaureres bl.a. ved hjælp af udlægning af gydegrus (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Brande Å skal restaureres

Der er fuld gang i vandløbsprojekterne i den sydvestlige del af Ikast-Brande Kommune for øjeblikket. I denne uges udgave af Brande Bladet kan du både...

Nyt vandløb ved Enkehøj

Ikast-Brande Kommune planlægger at etablere et nyt vandløb syd for Enkehøj og nord for den kommende kommunale udstykning øst for Hyvildvej....

Nu starter separatkloakeringen af Bjerglide og Aakjærs Allé

Ikast-Brande Spildevand går snart i gang med at separatkloakere Aakjærs Allé og den del af Bjerglide, som ikke allerede er separatkloakeret. Det...

Blotter anholdt

Den 24-årige mand, som mandag aften kort efter kl. 20 blottede sig for to piger på henholdsvis 15 og 16 år på Hyvildvej ved Artium, er blevet anholdt...

Lygtepæl nedlagt

En aldeles sagesløs lygtepæl på Strømmen måtte tirsdag aften kort før kl. 21 lade livet på grund af en uopmærksom bilist. Bilisten, en 29-årig...

Blotter på Hyvildvej

To kvinder, en mor og hendes datter på henholdsvis 58 og 37 år, blev fredag eftermiddag omkring kl. 15 udsat for blufærdighedskrænkelse på Hyvildvej...

Skal Ikast-Brande Kommune fucke med vores grundvand?

I Grarup er vi en flok bekymrede naboer, der mildest talt ikke er glade for udsigten til at få Brande Metalkøb som nabo. I Brande Bladet uge 4, 2022...

Brande City har tidligere præsenteret planerne om en ”Brande-trappe” mellem Torvet og området ved Brande Å, og nu er man i samarbejde med Realdania så småt gået i gang med forarbejdet (illustration: Domo).

Trappe-projekt igangsættes

Nu bliver der sat gang i det forprojekt, som på sigt skal munde ud i etableringen af ”Brande-trappen” mellem Torvet og Strømmen/Brande Å....

Fremlysning: Mangler du en blå damecykel?

En blå damecykel af mærket Everton City er blevet fundet i - og fisket op af - Brande Å. Er det dig, der mangler cyklen, kan du kontakte tlf. 9197...

Mere olie i åen

Flere gange i løbet af 2019 og igen i august sidste år har de lokale Falck-folk udlagt flydespærringer i Brande Å for at opsamle olieudslip, og her...

Atter olie i åen

De lokale brandfolk måtte tirsdag kort før kl. 18 igen finde flydespærringerne frem, da der endnu engang blev meldt om et større olieudslip i Brande...

Formand for Brande Fitness, Morten Mathiasen,  viser sammen med Britta Rosenkilde et par eksempler på noget af det, det nye udendørs træningsområde kan bruges til.

Udendørs fitness med udsigt

Søndag var der officiel indvielse af Brande Fitness’ nyanlagte udendørs træningsområde mellem foreningens lokaler i Brande Hallerne og Brande Å, men...

Planerne om at udstykke Stampen 10 til boliggrunde er nu lagt i skuffen, og den tidligere ejer, Flemming Risvig Pedersen, har solgt ejendommen (arkivfoto).

Udstykning af Stampen 10 skrinlagt

Planerne om at udstykke grunden på ca. 10.000 kvadratmeter ned til Brande Å bliver alligevel ikke til noget i denne omgang. I slutningen af januar...

Olieudskillere skal kortlægges

I sommeren 2019 og igen i december 2019 var der anmeldelser om olie i Brande Å. I ingen af tilfældene lykkedes det at spore kilden, men der var begge...

John Pedersen og Else Utoft fra Blåhøj var fredag blandt de første, der benyttede sig af tilbuddet om at afhente sandsække på genbrugspladsen.

De første sandsække udleveret

I forlængelse af sidste weekends massive nedbørsmængder, der bl.a. fik Brande Å til at gå over sine bredder, åbnede Ikast-Brande Kommune tirsdag op...

Sandsække udleveres på genbrugspladserne

Boligejere med risiko for oversvømmelse kan fra og med i dag få udleveret sandsække på genbrugspladsen som hjælp til sikring af huset imod den megen...

I Anlægget er den normalt slyngede å midlertidigt forvandlet til et mindre hav. Imens kører springvandet ufortrødent videre.

Brande Å har fået vokseværk

Helt så grelt som i forbindelse med skybruddet i august 2010 er situationen ikke, men weekendens voldsomme vandmasser har sat Brande Å under et pres...

Arkivfoto.

Udledningen af beskidt vand til åen er standset

2. januar blev Ikast-Brande Kommunes miljøafdeling gjort opmærksom på, at der blev udledt ufiltreret, beskidt grundvand fra byggepladsen i...

Henrik Engedahl (t.v.), Søren Grarup og Bjarne Rahbek (t.h.) tester den nye træbro mellem Vibevej og Solskrænten – og broen bestod!

Solskrænten og Vibevej er nu forbundet

”Brandes længste træbro” og ”årets første færdiggjorte anlægsprojekt” er bare et par af prædikaterne, der kan knyttes til den nyetablerede træbro,...

Misfarvningen af Brande Å kan henføres til denne afvandingskanal nedenfor Slagterstien, og selvom det overfladevand, der bliver skyllet videre ud i åen, efter alt at dømme ikke er giftigt, kan det alligevel få betydelige negative konsekvenser for fiskenes ynglemuligheder.

Overfladevand fra byggeplads ender i Brande Å

OPDATERET: Ældre branditter kan formentlig huske, hvordan man tilbage i 50’erne og 60’erne kunne følge med i, hvilken farve Martensens Fabrik farvede...

Broarbejde i Anlægget

Ikast-Brande Kommune er gået i gang med to broprojekter i Ørbæklund; anlægget får to nye broer over Brande Å. - De nuværende broer skal på pension...

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023