Brande Å

Formand for Brande Fitness, Morten Mathiasen,  viser sammen med Britta Rosenkilde et par eksempler på noget af det, det nye udendørs træningsområde kan bruges til.

Udendørs fitness med udsigt

Søndag var der officiel indvielse af Brande Fitness’ nyanlagte udendørs træningsområde mellem foreningens lokaler i Brande Hallerne og Brande Å, men...

Planerne om at udstykke Stampen 10 til boliggrunde er nu lagt i skuffen, og den tidligere ejer, Flemming Risvig Pedersen, har solgt ejendommen (arkivfoto).

Udstykning af Stampen 10 skrinlagt

Planerne om at udstykke grunden på ca. 10.000 kvadratmeter ned til Brande Å bliver alligevel ikke til noget i denne omgang. I slutningen af januar...

Olieudskillere skal kortlægges

I sommeren 2019 og igen i december 2019 var der anmeldelser om olie i Brande Å. I ingen af tilfældene lykkedes det at spore kilden, men der var begge...

John Pedersen og Else Utoft fra Blåhøj var fredag blandt de første, der benyttede sig af tilbuddet om at afhente sandsække på genbrugspladsen.

De første sandsække udleveret

I forlængelse af sidste weekends massive nedbørsmængder, der bl.a. fik Brande Å til at gå over sine bredder, åbnede Ikast-Brande Kommune tirsdag op...

Sandsække udleveres på genbrugspladserne

Boligejere med risiko for oversvømmelse kan fra og med i dag få udleveret sandsække på genbrugspladsen som hjælp til sikring af huset imod den megen...

I Anlægget er den normalt slyngede å midlertidigt forvandlet til et mindre hav. Imens kører springvandet ufortrødent videre.

Brande Å har fået vokseværk

Helt så grelt som i forbindelse med skybruddet i august 2010 er situationen ikke, men weekendens voldsomme vandmasser har sat Brande Å under et pres...

Arkivfoto.

Udledningen af beskidt vand til åen er standset

2. januar blev Ikast-Brande Kommunes miljøafdeling gjort opmærksom på, at der blev udledt ufiltreret, beskidt grundvand fra byggepladsen i...

Henrik Engedahl (t.v.), Søren Grarup og Bjarne Rahbek (t.h.) tester den nye træbro mellem Vibevej og Solskrænten – og broen bestod!

Solskrænten og Vibevej er nu forbundet

”Brandes længste træbro” og ”årets første færdiggjorte anlægsprojekt” er bare et par af prædikaterne, der kan knyttes til den nyetablerede træbro,...

Misfarvningen af Brande Å kan henføres til denne afvandingskanal nedenfor Slagterstien, og selvom det overfladevand, der bliver skyllet videre ud i åen, efter alt at dømme ikke er giftigt, kan det alligevel få betydelige negative konsekvenser for fiskenes ynglemuligheder.

Overfladevand fra byggeplads ender i Brande Å

OPDATERET: Ældre branditter kan formentlig huske, hvordan man tilbage i 50’erne og 60’erne kunne følge med i, hvilken farve Martensens Fabrik farvede...

Broarbejde i Anlægget

Ikast-Brande Kommune er gået i gang med to broprojekter i Ørbæklund; anlægget får to nye broer over Brande Å. - De nuværende broer skal på pension...

Her i Anlægget (Ørbæklund) er det planen, at to af gydebankerne i Brande Å skal etableres. Andre to skal etableres lidt længere mod øst ved ”Kærlighedsstien” mellem Ågade og Præstelunden.

Udsigt til endnu bedre forhold for fiskene i Brande Å

Skjern Å Sammenslutningen afventer i øjeblikket grønt lys fra Ikast-Brande Kommune til at gå i gang med etableringen af yderligere 10 gydebanker i...

Arkivfoto.

Brande Å forurenet af olie

Trods et større gravearbejde er det endnu ikke lykkedes at finde kilden til den olieforurening, der ramte Brande Å i torsdags. Torsdag formiddag...

"Kærlighedsstien" spærret af væltet træ

En ultralokal trafikmelding i sommervarmen: "Kærlighedsstien" - stien langs Brande Å mellem Ågade og Præstelunden - er i øjeblikket svært passabel på...

Vildt med vilje

Hvis man har bevæget sig rundt i Centerparken i området ved Brande Å de seneste måneder, har man dårligt kunnet undgå at bemærke, at en bræmme langs...

Træbeskæring langs Brande Å

I denne og næste uge beskæres bevoksningen på udvalgte strækninger langs Brande Å gennem Brande By. Beskæringen foretages for at sikre den...

Et sikkert forårstegn

Mandag var anemonerne dukket frem nede ved Brande Å - i næste uge står de nok overalt!

Odderen i Brande Å

Flere iagttagelser af odderen i og omkring Brande Å. I sidste uges udgave af Brande Bladet kunne vi berette om iagttagelser af en odder i om omkring...

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Pandbo Bjælkehuse banner

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019