Nyt vandløb ved Enkehøj

Ikast-Brande Kommune planlægger at etablere et nyt vandløb syd for Enkehøj og nord for den kommende kommunale udstykning øst for Hyvildvej.

Kommunens projekt omfatter etablering af et nyt, offentligt vandløb, som skal lede vand fra området gennem Mjarbækken under Hyvildvej og videre til Brande Å.

Projektet har til formål at ændre håndteringen af regn- og drænvand fra de nye boligområder i Brande Syd.

Det område, vandløbet skal afvande, er på knap 3 kvadratkilometer.

Projektforløbet er opdelt i 3 etaper. Etape 1 er etablering af det nye offentlige vandløb, etape 2 omhandler klimatilpasning og ændret forløb fra den eksisterende rørledning før Mjarbækken til Brande Å, og etape 3 omhandler forlængelse opstrøms Hyvildvej af det nye offentlige vandløb.

I første omgang er det udelukkende etape 1, der sendes i høring.

Høringsperioden løber frem til 3. august. Indtil da er der mulighed for at indsende bemærkninger til projektet.

Når vandløbsmyndigheden (Ikast-Brande Kommune) efter høringsfristens udløb har offentliggjort sin afgørelse i sagen, vil der være yderligere 4 ugers klagefrist.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022