Arealet mellem Christiansminde, Brande Å, ”Den skæve bane” og Enkehøj skal være rekreativt område

På sit møde i sidste uge besluttede Ikast-Brande Kommunes udviklings- og erhvervsudvalg at igangsætte arbejdet med at udarbejde en lokalplan for området syd for Brande Å, som samtidig skal overføres fra land- til byzone.

En forudsætning for lokalplanens og hele projektets gennemførelse er, at der ikke sker ændringer i arealanvendelsen af væsentlig betydning for bilag IV-arters (særligt beskyttede, truede dyrearter, red.) trivsel.

Udover at udlægge lokalplanområdet til rekreativt område skal lokalplanen åbne mulighed for en sti mellem det kommende boligområde og Brande Å.

Tilføjelsen har baggrund i et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening Ikast-Brande (DN), som har påpeget, at lokalplanen for Christiansminde ikke giver mulighed for en sti, som kan muliggøre en samlet stiforbindelse langs Brande Å fra Ny Sandfeldvej til ”Den Skæve Bane”, de to yderpunkter i strukturplanen for Brande Syd.

Stien tænkes placeret indenfor åbeskyttelseslinjen, som allerede er ansøgt reduceret i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen for selve boligområdet, så hvis ansøgningen imødekommes, vil beskyttelseslinjen komme endnu tættere på åen.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul