Udviklings- og erhvervsudvalget

Arealet mellem Christiansminde, Brande Å, ”Den skæve bane” og Enkehøj skal være rekreativt område

På sit møde i sidste uge besluttede Ikast-Brande Kommunes udviklings- og erhvervsudvalg at igangsætte arbejdet med at udarbejde en lokalplan for...

Færre høns i haven

Fremover bliver det kun tilladt at holde op til 10 høns i private haver, med mindre særlige forhold taler for det. De nuværende regler på området...

Etableringen af et torontoanlæg magen til dette, som er placeret mellem viadukten og Gl. Thyregodvejs udmunding i Østre Allé, er en af de muligheder, der er spil for at forbedre trafiksikkerheden på Hyvildvej.

Trafikforbedringer på vej på Hyvildvej

På sit møde onsdag skal Ikast-Brande Kommunes udviklings- og erhvervsudvalg tage stilling til, hvordan trafiksikkerheden på Hyvildvej kan forbedres...

Nye boliger på Buelundvej i Blåhøj

To lokale ejendomsudviklere har planer om at opføre 18 nye boliger på et grønt areal i Blåhøj. Ikast-Brande Kommunes område for Teknik og Miljø...

Fund af PFOS i Brande Å

Der har gennem det seneste stykke tid været stor fokus på flourstoffet PFOS, som er blevet fundet i relativt høje koncentrationer i miljøet flere...

Så må der udvides på Nedergårdsvej

Med stemmerne tre mod to har Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg besluttet at tildele JJ Agro v/Jesper Jørgensen den ønskede...

Vestergårdsvej-planer godkendt

Et enigt Udviklings- og erhvervsudvalg har godkendt den reviderede lokalplan, der skal gøre det muligt at udvide centerområdet på Vestergårdsvej....

Vejstatus i ny udstykning skal fastlægges

Når Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg onsdag mødes for første gang efter sommerferien, skal udvalget bl.a. tage stilling til,...

Elme Allé omlægges

Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg har godkendt planerne om en omlægning af trafikforholdene på Elme Allé. For øjeblikket er der...

Modelfoto.

2 x 100.000 kr. til Uhre

To forskellige projekter i Uhre udløser begge et tilskud på 100.000 kr. fra Ikast-Brande Kommune. Ikke alle ansøgere var ligeså heldige. Uhre...

Bosætningsguide vender hjem

Ikast-Brande Kommunes bosætningsguide siden 2019, Lene Møller Fløe (bill.), fratrådte sin stilling med udgangen af april for at vende hjem til...

(foreløbig illustration: Stender Projektudvikling).

Rundkørsel skal løse trafikal knude på Hyvildvej

Ikast-Brande Kommunes teknik- og stabsdirektør, Kenneth Jensen, indstiller, at der fra kommunens side stilles krav til udstykkeren af området vest...

14 nye gadenavne på vej

Nye boligkvarterer udløser behov for nye veje, og nye veje skal have et navn. Derfor er der nu ikke færre end 14 nye veje/vejnavne på vej i Brande...

Kortet viser den alternative vejforbindelse ”D” fra Skerrisvej. Danish Bottling Companys bygninger ses midt i billedet (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Gordisk knude skal løses

Ikast-Brande Kommunes nyetablerede Udviklings- og erhvervsudvalg skal onsdag forsøge at finde en løsning på, hvordan den kommende udstykning...

En forlængelse af cykelstierne langs Borupvej fra jernbaneoverskæringen ved Siemens Gamesa til Herningvej er et af de tre cykelsti-projekter, Ikast-Brande Kommune forsøger at opnå statsligt tilskud i 2022 (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Cykelstier overhalet indenom

Som en af sine første opgaver har det nyetablerede Udviklings- og erhvervsudvalg kigget på prioriteringen og fordelingen af cykelstier rundt omkring...

Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune

Lokalplan for Filskovvej godkendt med mindre ændringer

Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg har godkendt den lokalplan for et område på Filskovvej i Blåhøj, hvor Silstrup Montage ønsker at...

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis