Fund af PFOS i Brande Å

Der har gennem det seneste stykke tid været stor fokus på flourstoffet PFOS, som er blevet fundet i relativt høje koncentrationer i miljøet flere steder i Danmark, bl.a. i forbindelse med brandøvelsespladser. Nu er stoffet også fundet i Brande Å.

PFOS hører til gruppen af perflouroalkylstoffer (fork. PFAS). Disse syntetisk fremstillede flourstoffer er svært nedbrydelige og kan ophobes i dyr, mennesker og miljø. Stofferne, som derfor af helbredsmæssige årsager betragtes som uønskede i miljøet, har i tidens løb været brugt i mange forskellige typer af produkter. Eksempelvis i imprægneringsmidler til tekstiler, fødevareemballage m.m. Flourstofferne kan dermed forventes – i et eller andet omfang – at kunne konstateres flere steder i miljøet.

Region Midtjylland har i forbindelse med et centralt udmeldt krav om undersøgelse for PFOS/PFAS-forbindelser fundet PFOS/PFAS-forbindelser i det sekundære grundvandsmagasin omkring Skerrisvej i Brande samt i overfladevand, der afledes til Brande Å i dette område. Region Midtjylland har derfor sendt en orientering ud til de berørte grundejere med tilbud om fysiske møder med deltagelse af sagsbehandlere fra Region Midtjylland samt Ikast-Brande Kommune.

Regionen foretager undersøgelser af grundvand og overfladevand i henhold til Jordforureningsloven.

Ikast-Brande Kommune går nu i dialog med de statslige myndigheder med henblik på at få klarlagt, om der skal foretages en indsats for at nedbringe/fjerne PFOS/PFAS-forbindelser i det pågældende område.

Hvis dette er tilfældet, er det Ikast-Brande Kommune, som er myndighed på indsatsen. En indsats kan for eksempel være at påbyde afgravning og fjernelse af forurenet jord, oprensning/renovering af kloakker og lignende. Det er som udgangspunkt forureneren, som skal betale for indsatsen.

Når Udviklings- og erhvervsudvalget mødes onsdag, vil udvalget blive præsenteret for en overordnet gennemgang af problematikkerne ved PFOS/PFAS-forbindelser samt en redegørelse for den konkrete situation i Ikast-Brande Kommune, så udvalgsmedlemmerne er klædt på til at kunne svare på eventuelle forespørgsler angående situationen.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023