Færre høns i haven

Fremover bliver det kun tilladt at holde op til 10 høns i private haver, med mindre særlige forhold taler for det.

De nuværende regler på området blev vedtaget i 2012; ifølge dem er det tilladt at holde op til 30 høns i boligområder, hvis der vel og mærke er tale om ”hønsehold uden hane”.

På baggrund af løbende henvendelser og klager om bl.a. støj, lugt og rotter har Ikast-Brande Kommunes område for teknik og miljø foreslået en nedsættelse af det maksimalt tilladte antal høns, med mindre helt særlige forhold taler for det. Det kan f.eks. være, hvis der er tale om en meget stor have, eller hvis der er stor afstand til de nærmeste naboer.

Ande-, gåse-, hane-, svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold i private haver vil heller ikke i fremtiden være tilladt.

Helt overordnet må dyrehold ikke give anledning til væsentlige støj- eller lugtgener, og fuglehold, der kommer ind under betegnelsen ”støjende”, skal holdes indendørs i mørklagte eller lydisolerede lokaler fra solnedgang til kl. 7 på hverdage og kl. 8 i weekender og helligdage.

Fodring og vanding af dyrene skal foregå indendørs eller under fast tag og tilrettelægges, så det ikke tiltrækker rotter. Dog mod fodring med frisk grønt gerne foregå under åben himmel.

Overholdes reglerne ikke, kan kommunen udstede et påbud, og i yderste konsekvens kan overtrædelse straffes med bøde.

De opdaterede regler blev godkendt af udviklings- og erhvervsudvalget i sidste uge og træder i kraft, så snart de er godkendt af det samlede byråd.

Har man mere end de fremover tilladte 10 høns, får man dog et halvt år til at tilpasse sig til de nye regler.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis