Trafikforbedringer på vej på Hyvildvej

Etableringen af et torontoanlæg magen til dette, som er placeret mellem viadukten og Gl. Thyregodvejs udmunding i Østre Allé, er en af de muligheder, der er spil for at forbedre trafiksikkerheden på Hyvildvej.

På sit møde onsdag skal Ikast-Brande Kommunes udviklings- og erhvervsudvalg tage stilling til, hvordan trafiksikkerheden på Hyvildvej kan forbedres.

I forvejen har opførelsen af Artium medført en stigning i antallet af trafikanter til hverdag, ikke mindst de ”bløde”, og de planlagte udstykninger på begge sider af Hyvildvej syd for Enkehøj vil utvivlsomt føre til en yderligere stigning i trafikken på den i forvejen hårdt belastede strækning, som munder ud i ”Kvickly-krydset”.

Derfor har kommunen fået udarbejdet en trafikanalyse, der tager udgangspunkt i den del af Hyvildvej, som er beliggende inden for byzonen. En trafiktælling foretaget i 2022 viser, at der i gennemsnit kører 2.300 køretøjer på Hyvildvej i døgnet, hvoraf 9,3% er tung trafik. Gennemsnitshastigheden på strækningen er målt til 40,3 km/t.

De nye boligområder forventes at medføre en forøgelse af trafikken på ca. 1.100 køretøjer pr. døgn, når områderne er fuldt udbygget.

Særligt fire problemstillinger springer i øjnene:

- Manglende cykelfaciliteter langs Hyvildvej

- Dårlige oversigtsforhold

- Ingen krydsningsmuligheder for lette trafikanter og

- Manglende skiltning i forbindelse med skolen.

Læs meget om, hvilke muligheder Ikast-Brande Kommune ser for at forbedre trafiksikkerheden på Hyvildvej, i Brande Bladet tirsdag.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis