Trafikforbedringer på vej på Hyvildvej

Etableringen af et torontoanlæg magen til dette, som er placeret mellem viadukten og Gl. Thyregodvejs udmunding i Østre Allé, er en af de muligheder, der er spil for at forbedre trafiksikkerheden på Hyvildvej.

På sit møde onsdag skal Ikast-Brande Kommunes udviklings- og erhvervsudvalg tage stilling til, hvordan trafiksikkerheden på Hyvildvej kan forbedres.

I forvejen har opførelsen af Artium medført en stigning i antallet af trafikanter til hverdag, ikke mindst de ”bløde”, og de planlagte udstykninger på begge sider af Hyvildvej syd for Enkehøj vil utvivlsomt føre til en yderligere stigning i trafikken på den i forvejen hårdt belastede strækning, som munder ud i ”Kvickly-krydset”.

Derfor har kommunen fået udarbejdet en trafikanalyse, der tager udgangspunkt i den del af Hyvildvej, som er beliggende inden for byzonen. En trafiktælling foretaget i 2022 viser, at der i gennemsnit kører 2.300 køretøjer på Hyvildvej i døgnet, hvoraf 9,3% er tung trafik. Gennemsnitshastigheden på strækningen er målt til 40,3 km/t.

De nye boligområder forventes at medføre en forøgelse af trafikken på ca. 1.100 køretøjer pr. døgn, når områderne er fuldt udbygget.

Særligt fire problemstillinger springer i øjnene:

- Manglende cykelfaciliteter langs Hyvildvej

- Dårlige oversigtsforhold

- Ingen krydsningsmuligheder for lette trafikanter og

- Manglende skiltning i forbindelse med skolen.

Læs meget om, hvilke muligheder Ikast-Brande Kommune ser for at forbedre trafiksikkerheden på Hyvildvej, i Brande Bladet tirsdag.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023