lokalplan

Arealet mellem Christiansminde, Brande Å, ”Den skæve bane” og Enkehøj skal være rekreativt område

På sit møde i sidste uge besluttede Ikast-Brande Kommunes udviklings- og erhvervsudvalg at igangsætte arbejdet med at udarbejde en lokalplan for...

”Det grønne plus” er sendt i høring

Frem til d. 8. marts kan man komme med input og indsigelser til planerne for det kommende boligområde på Præstelundskolens grund. På det daværende...

Nu skal der lokalplanlægges for ”Det grønne plus”

Mens nedrivningsfirmaet P. Olesen A/S er langt fremme med arbejdet med at fjerne Præstelundskolen, er lokalplanen for ”Det grønne plus”, som omfatter...

Nye boliger på Buelundvej i Blåhøj

To lokale ejendomsudviklere har planer om at opføre 18 nye boliger på et grønt areal i Blåhøj. Ikast-Brande Kommunes område for Teknik og Miljø...

Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune

Ønske om reduktion af åbeskyttelseslinje godkendt

Den sidste forhindring for en gennemførelse af den ændrede lokalplan for Solskrænten, der skal gøre det muligt for BM Invest at opføre fire...

Oversigt over, hvordan husene i bebyggelsen fordeler sig – i det nordøstlige hjørne, hvor terrænet er lavest, er det planen, at der skal anlægges et opsamlingsbassin til regnvand (oversigtskort fra sagsbeskrivelsen).

Hyvildvej Vest-planer klar til at blive sendt i høring

Tilbage i marts besluttede Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg at sætte gang i lokalplanlægningen af et nyt boligområde vest for...

Lars Lyhne

Nej til endelig godkendelse af lokalplan 415 for Christiansminde

På byrådsmødet den 10. oktober stemte jeg som den eneste imod at godkende omhandlende lokalplan. Jeg har i et høringssvar redegjort for, hvorfor...

Vestergårdsvej-planer godkendt

Et enigt Udviklings- og erhvervsudvalg har godkendt den reviderede lokalplan, der skal gøre det muligt at udvide centerområdet på Vestergårdsvej....

Lokalplanen for Christiansminde godkendt

33 høringssvar medfører kun ganske få ændringer i lokalplanen for det kommende boligområde syd og øst for Enkehøj og vest for ”Den skæve bane”....

Tilladelse til Blåhøj-møller skal genbehandles

Miljø- og Fødevareklagenævnet har den 2. september besluttet at ophæve Ikast-Brande Kommunes miljøtilladelse til opstilling af tre vindmøller øst for...

Flertal for at arbejde videre med alternativ 1

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti besluttede på mandagens byrådsmøde, at der skal arbejdes videre med planerne...

Kortet viser de to foreslåede alternative planområder til Brande Metalkøb øst for motorvejen og det nuværende industrikvarter i den sydøstlige ende af Brande. Den kommunale forvaltning anbefaler den nordlige placering (alternativ 1) (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Brande Metalkøb-udflytning til Hastrupvej rykker nærmere

På mandagens byrådsmøde skal byrådet tage stilling til, om man vil gå videre med forarbejdet til en udflytning af Brande Metalkøbs aktiviteter til...

Solskrænten-planer sendes i høring

BM Invests planer om at opføre 8 boliger i den nordlige ende af Solskrænten overfor Borupvejs udmunding i Herningvej sendes nu i offentlig høring...

Efter planen skal de tre vindmøller opstilles i et trekantmønster for enden af Buelundvej i Karstoft Ådal øst for Blåhøj (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Naboklage over Blåhøj-møller afvist

Planklagenævnet har afvist en omfattende klage over planvedtagelsen og miljøvurderingen fra en række naboer til de tre planlagte vindmøller i...

Tegningen viser, hvordan grundene i den nye udstykning Christiansminde er placeret på de 12,8 hektar jord mellem Enkehøj og ”Den skæve bane” (illustration: Fink Ejendomme).

Lokalplanen for Christiansminde sendes i høring

Lokalplanen for det kommende boligområde øst for Enkehøj er nu klar til at blive sendt i offentlig høring. I juni sidste år besluttede Ikast-...

I forhold til den nuværende lokalplan for området på Vestergårdsvej (nr. 250) er der i den reviderede lokalplan tilføjet et nyt delområde 3 nærmest motorvejen, hvor der ikke må opføres byggeri af nogen art (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Vestergårdsvej-planer genoptages

Sidste sommer underkendte Planklagenævnet efter 16 måneders behandlingstid det kommuneplantillæg, der skulle muliggøre en udvidelse af centerområdet...

Facaden af det kommende byggeri set fra Kirkegade (illustration fra sagsbeskrivelsen/Ikast-Brande Kommune).

Lokalplan for Kirkegade-byggeri klar til endelig vedtagelse

For efterhånden halvandet år siden principgodkendte det daværende byråd boligselskabet Fruehøjgaards planer om at opføre 20 almennyttige boliger med...

Sådan forestiller erhvervsmæglerfirmaet Halberg-Olsen sig sammensætningen af enkelt-, dobbelt- og trippelhuse i det kommende boligkvarter vest for Hyvildvej og syd for Lars Nielsens Vej.

Mere end 200 boliger på vej vest for Hyvildvej

I forvejen er man langt fremme i processen med større udstykninger på både Nordlundvej, Christiansminde og øst for Hyvildvej/syd for Enkehøj, og nu...

Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune

Byggeplaner på Solskrænten

BM Invest ønsker at opføre 8 boliger i den nordlige ende af Solskrænten overfor Borupvejs udmunding i Herningvej. Selskabet har derfor anmodet...

Lokalplanen for Nordlundvej endeligt godkendt

Der var ingen slinger i valsen, da et enigt byråd mandag godkendte den lokalplan, der skal gøre det muligt for BM Invest at opføre ca. 110 boliger på...

Lokalplan godkendt med marginale ændringer

I sidste uge godkendte Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg den tilrettede udgave af den lokalplan, der skal muliggøre byggeriet af ca...

Kortet viser de to alternative planområder til Brande Metalkøb øst for motorvejen og det nuværende industrikvarter i den sydøstlige ende af Brande (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Udflytning af Brande Metalkøb rykker nærmere

Ikast-Brande Kommunes nyetablerede Klima-, natur- og bæredygtighedsudvalg har godkendt et debatoplæg, der på sigt skal bane vejen for en udflytning...

Oversigtskort: Ikast-Brande Kommune

Lokalplan for Filskovvej godkendt med mindre ændringer

Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg har godkendt den lokalplan for et område på Filskovvej i Blåhøj, hvor Silstrup Montage ønsker at...

Lokalplan 3 contra lokalplan 420

I de næste uger skal diverse udvalg og byråd tage stilling til lokalplan 420, som er BM Invests store byggeplan på Nordlundvej 57. Heri kan man...

Nogenlunde sådan her kommer de 8 boliger på Enkehøj til at se ud (computervisualisering: Fink Ejendomme).

DN-klage afvist

Efter halvandet års sagsbehandlingstid har Planklagenævnet afvist Danmarks Naturfredningsforenings (DN’s) klage over den lokalplan, der skal gøre det...

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul