Flertal for at arbejde videre med alternativ 1

Et flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti besluttede på mandagens byrådsmøde, at der skal arbejdes videre med planerne om en udflytning af Brande Metalkøb til Hastrupvej.

Et byrådsflertal på 13 imod 7 (De konservative, Fælleslisten og Nye Borgerlige) vedtog som forventet, at - som det fremgår af sagsbeskrivelsen - "der udarbejdes forslag til et tillæg til Ikast-Brande Kommuneplan 2021-2033 og til en lokalplan for udlæg af et område til teknisk anlæg på arealet nord for stikvejen Hastrupvej".  Dermed peges der på det nordligste af de to alternativer, der har været i spil (område 1).

Forslaget tager udgangspunkt i Brande Metalkøbs ønske om at flytte virksomheden fra dens nuværende placering på Vejlevej til en landbrugsejendom på Hastrupvej, et ønske der har mødt stor modstand i lokalområdet.

Flertallets beslutning betyder imidlertid ikke, at genanvendelsesvirksomheden kan påbegynde udflytningen endnu: når forslagene til lokalplantillæg og kommuneplantillæg er udarbejdet, skal de igennem endnu en høringsfase, inden de i givet fald kan godkendes endeligt af byrådet.

Læs mere om sagen i dagens udgave af Brande Bladet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul