Lokalplan godkendt med marginale ændringer

I sidste uge godkendte Ikast-Brande Kommunes Udviklings- og erhvervsudvalg den tilrettede udgave af den lokalplan, der skal muliggøre byggeriet af ca. 110 boliger på Nordlundvej vest for rideskolen.

Den 9. juli sidste år besluttede Planklagenævnet på baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) at ophæve den oprindelige lokalplan, byrådet efter en langvarig debat og et nedstemt ændringsforslag havde vedtaget enstemmigt i starten af maj. Lokalplanen skulle gøre det muligt for BM Invest at opføre over 100 boliger på Nordlundvej vest for rideskolen. Et område der indgår som et delelement i strukturplanen for Brande Syd med overskriften ”Skoven”.

Begrundelsen fra Planklagenævnet var dengang den manglende foroffentlighed i processen, nærmere bestemt at det tilhørende kommuneplantillæg ikke havde været sendt i særskilt høring.

Derfor blev kommuneplantillægget erklæret ugyldigt, og det samme gjorde lokalplanen, idet den ikke længere var i overensstemmelse med kommuneplanen.

11. oktober godkendte et enigt byråd så en lettere revideret lokalplan for området, og lokalplanen, som nu har fået nr. 420, blev efterfølgende sendt i høring frem til den 17. november.

Det har udløst i alt 10 høringssvar fra omkringboende, og fem af disse er i meget begrænset omfang blevet indarbejdet i en endelige lokalplan. Til gengæld har høringssvarene fra DN og Det Danske Spejderkorps (DDS), som holder til i spejderhytten lidt længere inde ad Nordlundvej, ikke givet anledning til tilpasninger.

Læs mere i dagens udgave af Brande Bladet

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul