Brande Metalkøb-udflytning til Hastrupvej rykker nærmere

Kortet viser de to foreslåede alternative planområder til Brande Metalkøb øst for motorvejen og det nuværende industrikvarter i den sydøstlige ende af Brande. Den kommunale forvaltning anbefaler den nordlige placering (alternativ 1) (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

På mandagens byrådsmøde skal byrådet tage stilling til, om man vil gå videre med forarbejdet til en udflytning af Brande Metalkøbs aktiviteter til Hastrupvej. På forhånd tegnede der sig et flertal for at imødekomme genanvendelsesvirksomhedens ønske.

- Der er vi slet ikke endnu, replicerede den socialdemokratiske formand for Klima-, natur- og bæredygtighedsudvalget, viceborgmester Kasper Pauli Pedersen, da byrådet 31. januar senest behandlede Brande Metalkøbs ønske om at flytte virksomheden til en landejendom på Hastrupvej.

Replikken var møntet på Nye Borgerliges Bruno Ostenfeld Jensen, som i forbindelse med byrådets stillingtagen til, om planerne skulle sendes i forhøring, udtrykte bekymring for påvirkningen af vandmiljøet.

Nu er man imidlertid ved at være ”der”: på mandag skal byrådet tage stilling til, om der skal udarbejdes forslag til et tillæg kommuneplanen og til en lokalplan, der skal muliggøre udflytningen.

Forhøringen (debatfasen) har udløst 134 høringssvar, hvoraf de 114 er fremsendt med identisk indhold. Dermed har Ikast-Brande Kommune reelt modtaget 20 forskellige høringssvar.

I Økonomi- og planudvalget bestående stemte De konservatives Annette Mosegaard samt Fælleslistens Lotte Stoltenborg imod at igangsætte planlægningen, mens udvalgets øvrige fem medlemmer stemte for, så der tegner sig på forhånd et politisk flertal bestående af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti for en igangsætning af planlægningen. De tre partier sidder til sammen på 15 af byrådets 23 pladser, mens De konservative, Fælleslisten og Nye Borgerlige, som tidligere har udtrykt skepsis overfor projektet, til sammen kan mønstre 8 stemmer.

Læs mere om sagen i Brande Bladet tirsdag.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul