Naboklage over Blåhøj-møller afvist

Efter planen skal de tre vindmøller opstilles i et trekantmønster for enden af Buelundvej i Karstoft Ådal øst for Blåhøj (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Planklagenævnet har afvist en omfattende klage over planvedtagelsen og miljøvurderingen fra en række naboer til de tre planlagte vindmøller i Karstoft Ådal for enden af Buelundvej øst for Blåhøj.

Naboerne havde bl.a. stillet spørgsmål ved,

- om planhabitatbekendtgørelsens regler om Natura 2000-områder er overholdt.

- Om planhabitatbekendtgørelsens regler om bilag IV-arter (særligt beskyttede, truede dyrearter, red.) er overholdt. 

- Om miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljøvurdering er opfyldt i forhold til fugle, landskabelig påvirkning, skyggekast, støj, grundvand, beskyttet natur og okker.

- Om planerne i det hele taget er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller.

- Om kommunen i forbindelse med planvedtagelsen har overholdt Planloven og

- Om lokalplanen er i strid med kommuneplanen, men konklusionen fra Planklagenævnet er klar: nævnet kan hverken give klagerne medhold i klagen over miljørapporten eller klagen over vedtagelsen af det kommuneplantillæg og den lokalplan, der skal gøre det muligt at opstille møllerne.

Afgørelsen fra Planklagenævnet betyder, at kommuneplantillægget, lokalplanen og miljørapporten fortsat gælder.

Læs mere om sagen i Brande Bladet tirsdag.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul