Lokalplanen for Nordlundvej endeligt godkendt

Der var ingen slinger i valsen, da et enigt byråd mandag godkendte den lokalplan, der skal gøre det muligt for BM Invest at opføre ca. 110 boliger på Nordlundvej vest for rideskolen.

Byrådets behandling af sagen udløste ikke mange kommentarer. Borgmester Ib Lauritsen indledte med at konstatere, at der var lagt op til en vedtagelse af den samme lokalplan en gang til.

I mellemtiden har lokalplanen, som oprindeligt havde nr. 398, fået et nyt nummer; nu har den i stedet nr. 420, men derudover er det småt med ændringerne:

En stimarkering på kortet er ændret fra en fuldt optrukken streg til en stiplet linje for den del af stien, der ligger udenfor lokalplanområdet, der er tilføjet en maksimal højde på 8,5 meter for det planlagte fælleshus, og så er der ændret en passus vedrørende de såkaldte bilag IV-arter (særligt beskyttede, truede dyrearter, red.), efter at eksisterende bygninger og træer er blevet undersøgt for flagermus.

Lokalplan nr. 398 blev allerede vedtaget af byrådet i starten af maj sidste år, men efterfølgende påklagede Danmarks Naturfredningsforening (DN) lokalplanen, og den 9. juli besluttede Planklagenævnet at ophæve den på grund af manglende foroffentlighed i processen, som det hed i nævnets afgørelse.

Det springende punkt var, at det tilhørende kommuneplantillæg ikke havde været sendt i særskilt høring. Derfor blev kommuneplantillægget erklæret ugyldigt, og det samme gjorde lokalplanen, idet den dermed ikke længere var i overensstemmelse med kommuneplanen.

Læs mere i næste uges udgave af Brande Bladet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul