DN-klage afvist

Nogenlunde sådan her kommer de 8 boliger på Enkehøj til at se ud (computervisualisering: Fink Ejendomme).

Efter halvandet års sagsbehandlingstid har Planklagenævnet afvist Danmarks Naturfredningsforenings (DN’s) klage over den lokalplan, der skal gøre det muligt for Fink Ejendomme at opføre 8 rækkehuse på Enkehøj 62-66.

9. juni 2020 klagede DN’s lokalafdeling i Ikast-Brande over den lokalplan og det kommuneplantillæg, et enigt byråd havde godkendt endeligt godt en måned tidligere.

Klagen gik dels på, at planlægningen ikke var i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser om byvækst, og at ubebyggede arealer skal fremstå i ordentlig stand, dels at planerne var i strid med reglerne om de såkaldte bilag IV-arter (særligt beskyttede, truede dyrearter, red.).

Helt konkret mente de lokale DN-folk ikke, at kommunen havde forholdt sig til forekomsten af flagermus i området, og de havde ved hjælp af en flagermusdetektor selv konstateret, at der fandtes to arter af flagermus i området.

17. august 2020 besluttede Planklagenævnet, at klagen havde opsættende virkning, hvilket medførte, at Fink Ejendomme måtte sætte byggeplanerne i bero. Nu foreligger klagenævnets afgørelse så endelig, og den er klokkeklar: Nævnet kan ikke give medhold i klagen. Det betyder, at kommuneplantillægget og lokalplanen fortsat gælder.

Læs mere om sagen, baggrunden for udfaldet og Fink Ejendommes byggeplaner i næste uges udgave af Brande Bladet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul