Udledningen af beskidt vand til åen er standset

Arkivfoto.

2. januar blev Ikast-Brande Kommunes miljøafdeling gjort opmærksom på, at der blev udledt ufiltreret, beskidt grundvand fra byggepladsen i Centerparken direkte i Brande Å, og siden har kommunens ansatte sammen med NCC, der har entreprisen på skolebyggeriet, forsøgt at finde en løsning, og det er nu lykkedes.

- På byggepladsen er der nu etableret en løsning med et sugespidsanlæg, hvor grundvandet opsuges, inden det løber til selve byggefeltet og derefter pumpes til Brande Å. Det vand, der i dag løber i Brande Å, er således rent, og der sker ikke længere sandvandring i åen som følge af byggeriet. Det oplyser Rasmus Dandanell Lundegaard, der er kommunens teamleder for natur & vandløb.

På selve byggepladsen er der ligeledes etableret et tilbageholdelsesbassin. I første omgang var det ment som et bundfældningsbassin med et indløb og et afløb.

- Bundfældningen var dog ikke effektiv nok, og det var herfra, der i starten af januar var en udledning til Brande Å med sediment, oplyser Rasmus Dandanell Lundegaard videre. Nu da sugespidsanlægget har opnået fuld funktion, er tilbageholdelsesbassinnet ændret, så der ikke længere sker udledning herfra og til Brande Å.

- Bassinet skal nu alene bruges, hvis der kommer store mængder overfladevand på byggepladsen. Fra bassinet vil vandet sive gennem jorden og til Brande Å. Herved tilbageholdes alle lerpartikler og vandet, der kommer fra bassinet og til Brande Å, vil således fremover også være rent, forklarer teamlederen.

Han oplyser, at det ikke er fysisk muligt at stoppe udledningen af grundvand fra byggepladsen, da der er et stort tryk på grundvandet i området.

Med hensyn til de gydebanker, der blev udlagt i åen før jul – alle nedstrøms byggepladsen i Centerparken – tyder de første foreløbige vurderinger på, at de ikke har lidt skade af sandvandringen.

- Ikast-Brande Kommune vil dog fortsat følge dem og vurdere, om gydebankerne har lidt skade, garanterer Rasmus Dandanell Lundegaard.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 26 feb.

  Foredrag: En kulturrejse langs den jyske vestkyst

  Sted: Sognegården, Storegade 10, Brande
  Arrangør: Foreningen Norden og ÆldreSagen (Se annonce uge 7)

 • 27 feb.

  Generalforsamling

  Sted: Mødelokale 2, Brande Hallerne
  Arrangør: Foreningen Brande Fitness (Se annonce uge 7)

 • 27 feb.

  Generalforsamling

  Sted: SEJ Biler, Bredgade 32, Nørre Snede
  Arrangør: Venstres Vælgerforening i Ikast-Brande (Se FOCUS uge 4)

 • 27 feb.

  Generalforsamling

  Sted: Uhre Gamle Købmandsgaard
  Arrangør: Uhre Vandværk A.M.B.A. (Se annonce i Brande Bladet uge 7)

 • 28 feb.

  Fredagscafe - Samvær, sang og fortælling

  Sted: Sognegården, Storegade 10, Brande
  Arrangør: Anne Dolmer/Menighedsrådet Brande Kirke (Se annonce uge 8)

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019