Teknik- og Miljøudvalget

Kommunalt afslag stadfæstet

Planklagenævnet har blåstemplet Ikast-Brande Kommunes afvisning af at give Midt & Vestjylland Ressourcepark tilladelse til at nedknuse og oplagre...

Ensilagepladsen, som Teknik- og miljøudvalget har givet ejeren af Nedergårdsvej 3 tilladelse til at placere tættere på skellet mod naboen, end reglerne egentlig tillader, er indtegnet med gult nederst på billedet. Den røde streg markerer starten/slutningen på den markvej, der løber langs beplantningsbæltet med ud-/indkørsel til Uhrevej (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Dispensation til etablering af ensilageplads på Nedergårdsvej

I slutningen af september afslog et enigt Teknik- og miljøudvalg at give miljøtilladelse til omfattende ændringer og en udvidelse af malkekvægbruget...

Kortet viser de tre foreslåede vejalternativer. Den indtegnede bebyggelse stammer fra strukturplanen for Brande Syd (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Varm kartoffel sendes videre

Teknik- og miljøudvalget overlader det til det kommende Udviklings- og erhvervsudvalg at træffe beslutning om, hvordan adgangen til den kommende...

Brande Metalkøbs udflytning til Hastrupvej sendt til hjørnespark

I forrige uge vedtog et flertal i Teknik- og miljøudvalget udenom udvalgets to socialdemokratiske medlemmer, Kirsten Hoffmann og Birthe Sørensen, at...

Hvad er planen egentlig?

Den 2/11 var der møde i Teknik- og Miljøudvalget - lige midt i valgkampen. Udvalget skulle igennem en ganske lang dagsorden, hvoraf punkt nummer 9...

Oversigtsfotoet viser de ønskede udvidelser på Nedergårdsvej 3, som Teknik- og miljøudvalget afviste at give dispensation til (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Ingen dispensation til udvidelse af kvægbrug på Nedergårdsvej

Et enigt Teknik- og miljøudvalg vendte for nylig tommelfingeren nedad til ejerens ønske om at udvide bedriften på Nedergårdsvej 3. Ejeren af...

Henrik Engedahl

Penge til cykelsti på Vejlevej

Trafiksikkerheden på den yderste del af Vejlevej fra bygrænsen til rundkørslen ved Thyregodvej får nu efter alt at dømme et gevaldigt løft. Derimod...

Lokalplan sendes i høring med flere ændringer

Den 9. juli besluttede Planklagenævnet på baggrund af en klage fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) at ophæve den lokalplan, der skulle muliggøre...

Ingen lokal opbakning

I Gladsaxe Kommune, hvor European Energy har hovedsæde, står der på kommunens hjemmeside:  ”Der er ikke mulighed for placering af store...

En af de få tilpasninger, der er lavet i forhold til den oprindelige lokalplan, er denne computervisualisering af møllerne set fra Rævling Mose. Nærmeste mølle er ca. 1,4 km. væk. Visualiseringen var et ønske fra Vejle Kommune (computervisualisering: Ikast-Brande Kommune).

 

Politisk uenighed om Blåhøj-møller

To af Teknik- og miljøudvalgets syv medlemmer stemte imod, da udvalget på sit seneste møde 31. august godkendte planerne om at opstille tre 167,5...

Vindmøllesagen Blåhøj Øst

Det ligner skæbnens ironi, at Dansk Industri for 11. gang har kåret Ikast-Brande Kommune som landets mest erhvervsvenlige kommune. Et af...

Oplaget af bilskrot, som får et omfang på op imod 3.000 kvadratmeter, skal efter planen placeres vest for ejendommen langs jernbanen (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Landzonetilladelse til autoophug og skrotoplag genbehandles

Ikast-Brande Kommunes Teknik- og miljøudvalg skal tirsdag genbehandle en tidligere beslutning om at tillade Brande Metalkøb at etablere autoophug og...

Hallen, som Ikast-Brande Kommunes Teknik- og miljøudvalg meddelte landzonetilladelse til i 2020, er markeret med rødt. Nu har Planklagenævnet efter en klage fra DN ændret tilladelsen til et afslag (kortudsnit: Ikast-Brande Kommune).

Tilladelse ændret til afslag

I marts 2020 besluttede Ikast-Brande Kommunes Teknik- og miljøudvalg at imødekomme kloakmester Bruno Egebjergs ansøgning om en landzonetilladelse til...

Oplaget af bilskrot, som får et omfang på op imod 3000 kvadratmeter, skal efter planen placeres vest for ejendommen langs jernbanen (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

Udvalg åbner for autoophug og oplag af bilskrot på Hastrupvej

Et flertal i Teknik- og miljøudvalget har stik imod indstillingen fra den kommunale forvaltning besluttet at meddele landzonetilladelse til...

Det er ikke længe siden, Ikast-Brande Kommune senest foretog en udskiftning af de private affaldsbeholdere, men allerede næste år lurer en ny udskiftning af beholderne.

Udsigt til stigende renovationstakster

På Teknik- og Miljøudvalgets næste møde den 8. juni fremlægges forslag til takster for 2022, men allerede nu står det klart, at der er endnu en...

Stort mindretal ønsker ændringer i lokalplan

Både i Teknik- og miljøudvalget og i Økonomi- og planudvalget var der flertal for den lokalplan og det kommuneplantillæg, der skal gøre det muligt...

Oplæg: Ingen ændringer i planer

Tirsdag har Ikast-Brande Kommunes Teknik- og miljøudvalg to sager med særlig stor betydning for Brandes fremtidige udvikling på dagsordenen. Begge...

Prioritering af cykelstier

På tirsdag skal Teknik- og Miljøudvalget have udpeget, hvilke cykelstier der er vigtige at gå i gang med og samtidig have lavet en prioriteringsliste...

Nyt vejnavn i Brande: Solbærvej

Hvis Teknik- og miljøudvalget godkender forslaget, ændrer en del af Blåbærvej navn til Solbærvej. Baggrunden for navneændringen, der omfatter den...

Carl Jensen

Lokal venstremand kan ikke gå ind for 9 vindmøller i Skærlund

Venstres Carl Jensen (bill.) mener, at vindmøllernes påvirkning af området bliver alt for voldsom. - Området kan ikke bære 9 møller. Det bliver...

Sådan forestiller Brande City sig, at området ved Præstelundskolen kan udnyttes, når skolen engang er revet ned. Brandlundparken er placeret i øverste venstre hjørne, tennisbanerne i bunden til venstre (illustration: Brande City).

Rammerne for den fremtidige anvendelse af Præstelundskolens grund er på plads

Stort set lige siden det blev besluttet at opføre en ny skole i Centerparken som erstatning for den skimmelsvampramte Præstelundskole, har det stået...

For 19 millioner kroner LED-lys

Teknik- og miljøudvalget skal tirsdag tage stilling til, om en del af regningen skal sendes videre til beboerne på private fællesveje. I starten...

Noget møg!

For mere end to et halvt år siden gjorde Ikast-Brande Kommune opmærksom på vigtigheden af at bevare de ekstra morgentog mellem Struer og Vejle, men...

Energirigtig vejbelysning i Ikast–Brande Kommune

Ikast–Brande Kommune går nu i gang med at udskifte de sidste ca. 5.600 gadelysarmaturer til nye LED-armaturer. Arbejdet udføres af Aura Energi A/S og...

Springvandet er meget tæt på en løsning, der virker

Smertensbarn. Varm kartoffel. Møgsag. Mange forskellige betegnelser er gennem årene blevet hæftet på springvandet på Torvet, og de har sjældent været...

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul