Politisk uenighed om Blåhøj-møller

En af de få tilpasninger, der er lavet i forhold til den oprindelige lokalplan, er denne computervisualisering af møllerne set fra Rævling Mose. Nærmeste mølle er ca. 1,4 km. væk. Visualiseringen var et ønske fra Vejle Kommune (computervisualisering: Ikast-Brande Kommune).

 

To af Teknik- og miljøudvalgets syv medlemmer stemte imod, da udvalget på sit seneste møde 31. august godkendte planerne om at opstille tre 167,5 meter høje vindmøller i Karstoft Ådal øst for Blåhøj.

Kommunen har selv opgjort antallet af høringssvar til 68, som primært drejer sig om placering i nærheden af udpegede landskabs- og naturværdier, påvirkning af grundvand, påvirkning af vandløb, påvirkning af bilag 4-dyrearter og øvrige dyrearter, støj, skyggekast, visuel påvirkning af naboejendomme, manglende lokal opbakning til projektet og påvirkning af lokalområdet som attraktivt bosætningsområde samt alternativer til vindenergi.

Høringssvarene har medført nogle få ændringer i planmaterialet; bl.a. er der på baggrund af høringssvaret fra Vejle Kommune blevet udarbejdet en supplerende visualisering af anlægget set fra Rævling Mose. Visualiseringen ændrer imidlertid ikke på vurderingen af landskabspåvirkningen, der som helhed er vurderet til at være ”mindre negativ”.

Derudover er ændringerne primært af rent tekstmæssig karakter: Der er dels tilføjet et afsnit, der præciserer, at der ikke sker en påvirkning af laksebestanden i Skjern Å, dels er der tilføjet et afsnit i redegørelsen, der præciserer, at planernes eventuelle gennemførelse ikke påvirker områdets drikkevandsinteresser.

Ikast-Brande Kommune lægger desuden op til at stille en række krav til projektmageren, herunder etablering af flagermusstop på alle tre møller, støjmålinger efter idriftsættelse af vindmøllerne og – i tilfælde af konkrete klager efter idriftsættelsen - yderligere beregninger af skyggekast.

To borgermøder med et års mellemrum har imidlertid ikke fået kritikken til at forstumme, og også politisk er der en vis modstand mod møllerne.

Således kunne hverken Heinrich Rune (C) eller Carl Jensen (V) stemme for forslaget, da det var på dagsordenen på det seneste møde i Teknik- og miljøudvalget. Det kunne udvalgets to øvrige Venstrefolk, Brian Sigtenbjerggaard og udvalgsformand Henrik Engedahl, til gengæld ligesom næstformand Trine M. Kristensen (DF) og socialdemokraten Birthe Sørensen, mens det andet socialdemokratiske medlem af udvalget, Kirsten Hoffmann, ikke deltog i mødet.

Dermed tegner der sig et flertal for at godkende vindmølleplanerne, som skal behandles endeligt på byrådsmødet mandag d. 13. september.

Læs mere om sagen i næste uges udgave af Brande Bladet.

Kommentarer

Det ser desværre skidt ud for beboerne øst for Blåhøj....

På trods af mere en 60 seriøse og gennemarbejdede indsigelser mod vindmølleprojektet ”Blåhøj Øst”, finder teknik og miljøudvalget i Ikast Brande kommune ingen grund til at ændre på deres anbefaling til byrådet, om at stemme ja til projektet.

 Og nej.... Verden går jo nok ikke under fordi der opføres 3 stk. 167 meter høje vindmøller øst for Blåhøj, men for de stakkels mennesker der bor i området, og områdets natur, betyder det desværre ALT..!!

 Jeg har efterhånden meget svært ved at forestille mig hvad der kan få udvalget til at ændre deres anbefaling. I langt de fleste tilfælde fejes indsigelserne af bordet med den copy-paste'ede sætning: "Teknik og miljø anbefaler på denne baggrund ingen ændringer i planerne/miljøvurdering."

 Nu kan beboerne i området kun håbe, at et flertal af byrådsmedlemmerne har mod, indsigt og empati nok til at stemme NEJ til projektet, på trods af Teknik og Miljøudvalgets anbefalinger. Desværre kan man frygte, at et flertal i byrådet mener, at Siemens Gamesa og European Energy tæller mere i det store kommunale regnskab, end nogle forholdsvis få lokale beboere, hvis fremtidige liv aldrig bliver det samme igen...

 Eller kan det virkelig tænkes, at et flertal af byrådsmedlemmerne, i bund og grund, er helt og aldeles ligeglade, så længe vindmøllerne ikke stilles op i nærheden af DERES bopæl...? Jeg håber virkelig, at de ærede medlemmer af Ikast Brande kommunes byråd tænker sig grundigt om en ekstra gang, inden de spolere livet for de stakkels mennesker der skal leve i skyggen af de 3 kæmpemøller de næste 20-30 år.

 Det er DEM, jeres stakkels lokale vælgere, I byrødder skal tænke på og ikke en multinational industrigigant og et københavnsk energiselskab...

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis