Stort mindretal ønsker ændringer i lokalplan

Både i Teknik- og miljøudvalget og i Økonomi- og planudvalget var der flertal for den lokalplan og det kommuneplantillæg, der skal gøre det muligt for BM Invest at opføre over 100 boliger på Nordlundvej vest for rideskolen, men et stort mindretal på 10 af byrådets 23 medlemmer ønsker to tilføjelser til planerne, inden de vedtages endeligt.

Den ene tilføjelse går på, at der etableres en offentlig sti i lokalplansområdet langs det sydlige skel, hvilket betyder, at en vandre- og cykelsti bliver genskabt for den nedlagte Nedergaards-sti op mod heden.

Den anden betyder, at der skal etableres et beplantningsbælte af træer op mod den etablerede sti, som sikre afskærmning op mod heden. "Beplantningsbæltet skal have en dybde på min. 7 meter og bidrage positivt til biodiversiteten", fremgår det af ændringsforslaget, som er blevet fremsat efter Økonomi- og planudvalgets behandling af sagen i tirsdag.

Ændringsforslaget er stillet af den tre konservative byrådsmedlemmer Anette Mosegaard, Kirsten York Helms, Heinrich Rune, byrådets seks socialdemokratiske medlemmer samt Fælleslistens Lotte Stoltenborg, men før det kan blive til virkelighed, skal de have yderligere minimum to af deres byrådskolleger overtalt til at gå ind for forslaget - ellers falder det, og både lokalplan og kommuneplantillæg bliver vedtaget, som de oprindeligt er blevet foreslået.

Hvad resultatet bliver, afgøres når byrådet for første gang i år mødes fysisk på rådhuset i Ikast mandag aften.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul