Hvad er planen egentlig?

Den 2/11 var der møde i Teknik- og Miljøudvalget - lige midt i valgkampen.

Udvalget skulle igennem en ganske lang dagsorden, hvoraf punkt nummer 9 hed: “Debatoplæg - Teknisk anlæg, Hastrupvej, Brande”.

Den sag har fyldt meget for undertegnede og de andre borgerne i området omkring Hastrupvej. Det ser nemlig ud til, at vi får 10 ha. tung industri som nærmeste nabo. Det kræver en lokalplansændring (og et kommuneplantillæg) for området, da der er planer om at flytte en lokal virksomhed til området. Virksomheden betegner sig selv som skrothandler og skal efter hensigten også til at fungere som autoophug. Virksomheden er lykkeligvis i vækst og skal derfor bruge mere plads. Virksomheden bliver af kommunen vurderet til at være i miljøklasse 7 (den tungeste - maksimalt belastende). Dermed bevæger den sig vel fra at være teknisk anlæg til at være tung industri?

TMU har godkendt at starte en såkaldt for-høring, og der er lavet et debatoplæg dertil. Problemet er, at debatoplægget beskriver en virkelighed, der er svær at genkende for borgerne i området.

Som borgere i Grarup undrer vi os over, at den “støj”, der er i området i dag, kan bruges som positivt argument for placering af virksomheden. I dag larmer møllerne ikke mere end lovligt i området, og beboerne oplever ikke, at motorvej og jernbane forstyrrer som andet end baggrundsstøj. Ved godkendelse af placering af virksomheden vil 6 boliger blive voldsomt belastet af tung trafik og impulsstøj (som når man banker en hammer hårdt i en stålplade). Det må i øvrigt antages, at beboerne på både Fyrrevænget og Skovbrynet også vil blive belastet af impulsstøj i virksomhedens åbningstid.

I debatoplægget forholder man sig i øvrigt heller ikke til det afstandskrav/konsekvenszone på 500 meter, som ellers angives som vejledende, når man placerer så tung industri. Der ligger 6 ejendomme inden for denne zone! Mon de bliver kompenseret for det værditab, der er uundgåeligt, hvis man ikke længere ligger i åbent land, men i stedet i et tungt industriområde?

En yderligere bekymring er de bløde trafikanter. Hastrupvej er i dag eneste alternativ til Vejlevej for bløde trafikanter, der vil ud af Brande mod syd. Hastrupvej er en smal vej og fremstår i dag ganske slidt. I sagsfremstillingen orienteres der om, at der skal køre 120 lastbilture til og fra, dagligt! Mon ikke løbeklubber, skolebørn og hundeluftere skal finde en anden vej i fremtiden?

Slutteligt er vi forundrede over timingen. Mon man allerede nu kan vedtage et kommuneplantillæg til en kommuneplan, der først skal vedtages endeligt i december?

Vores viden om sagen kommer i øvrigt fra aktindsigt og dialog med virksomhedsejeren. Vi har intet at udsætte på virksomhedens ønske om at finde et sted, hvor der er plads til at den kan leve op til fremtidens udfordringer. Vi er bare meget kede af, at nu er det os, der står for tur og står tilbage med en fornemmelse af, at vores dagligdag og liv i Grarup er mindre værd end virksomhedens mulighed for at vækste.

I kommuneplanen er der i øvrigt udlagt arealer ved Brande Nord til tung industri. Hvorfor de arealer ikke er interessante for virksomheden eller kommunen i denne sag, kan vi kun gisne om. Faktum er, at Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative har stemt for, at Brande nu skal kranses inde af tung og støjende industri mod syd.

 

Bestyrelsen for Grarup og Omegns Grundejerforening

Hans Peter Thomsen

Ulrich Bjerke Hauge Hansen

Janne Beck Klausen

Morten Colbert

Svend Elgaard

Anja Emborg

Kommentarer

Vis samfundssind. Det er lidt kedeligt at se, nu er der modstand mod industri i den østlige bydel, samtidig har vi en udpræget modstand mod byudviklingen ved rideskolen. Hvad er det der gør at alle er negative overfor udvikling. Er det sådan at vi tænker, vi har det godt og vil ikke lukke andre ind i vores dejlige hverdag. Har man tænkt på at vi har mange husstande i Brande som måske har 2 børn, disse børn skal med tiden have et sted hvor de kan etablere et hjem og en fremtid. Hvis vi ikke vil acceptere udvidelse af Brande, her forstået byggegrunde, så må disse børn jo søge til andre byer hvor egoismen ikke er så udpræget. Tænk jer lige lidt om inden toget kører helt forbi alle fordomme i Brande.

 

Selvfølgelig skal industri placeres i et industrikvarter, og det åbne land skal vi bruge til landbrug. Ved langsigtet planlægning kan politikerne inddrage landområder til industri eller beboelse under hensyntagen til naturen. Men udviklingen skal IKKE foregå ved tilfældige hovsa-løsninger.
Og igen: Vi skal STYRE udvikllingen, vi skal ikke STOPPE udviklingen.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022