Dispensation til etablering af ensilageplads på Nedergårdsvej

Ensilagepladsen, som Teknik- og miljøudvalget har givet ejeren af Nedergårdsvej 3 tilladelse til at placere tættere på skellet mod naboen, end reglerne egentlig tillader, er indtegnet med gult nederst på billedet. Den røde streg markerer starten/slutningen på den markvej, der løber langs beplantningsbæltet med ud-/indkørsel til Uhrevej (oversigtskort: Ikast-Brande Kommune).

I slutningen af september afslog et enigt Teknik- og miljøudvalg at give miljøtilladelse til omfattende ændringer og en udvidelse af malkekvægbruget på Nedergårdsvej 3, men nu har ejeren af ejendommen, JJ Agro v/Jesper Jørgensen, fået kommunal dispensation til at placere en ensilageplads tættere på naboskel, end reglerne foreskriver.

I forbindelse med den oprindelige ansøgning om miljøtilladelse til at udvide og ændre ejendommen blev der bl.a. ansøgt om tilladelse til at placere en ensilageplads ca. 15 meter fra skellet mod naboejendommen Nedergårdsvej 12. Dette ville kræve flere dispensationer, bl.a. fra afstandskravet på 30 meter, men ligesom de øvrige forhold, der blev søgt om tilladelse til, afslog Teknik- og miljøudvalget ansøgningen.

Efterfølgende har Ikast-Brande Kommune fra ejendommens ejer modtaget en anmeldelse om etablering af en ensilageplads og fodersiloer placeret samme sted som i den oprindelige (forkastede) ansøgning om miljøtilladelse.

Kommunen konstaterer, at ensilagepladser og fodersiloer efter nærmere regler kan etableres via en anmeldeordning og dermed uden forudgående miljøtilladelse, hvis visse kriterier er opfyldte.

Det forudsætter dog stadig en dispensation fra afstandskravet på de 30 meter til naboskellet mod Nedergårdsvej 12, eftersom den aktuelle afstand fra ensilagepladsen til naboskel kun er det halve, altså ca. 15 meter.

Læs mere om sagen i dagens udgave af Brande Bladet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2021