Ældrerådet

Ikast-Brande er i front med demensplejen

Vi har modtaget følgende udtalelse fra Ældrerådet: Der sker meget indenfor ældreområdet i kommunen. Ældreplejen skal omlægges til mindre...

Ældrerådet ser fremad

Af Birgit Worm, formand for Ældrerådet og Bernth Bech, næstformand for Ældrerådet i Ikast-Brande Kommune. Ældrerådet glæder sig over, hvordan...

Bernt Bech

Næstformanden for Danske Handicaporganisationer Ikast-Brande, Bernt Bech, blev nyvalgt til Ældrerådet med det højeste stemmetal af alle (arkivfoto: Ejgil Jessen Hansen).

Tre udskiftninger i Ældrerådet

Sideløbende med kommunal- og regionsrådsvalget har der været afholdt valg til Ældrerådet i Ikast-Brande Kommune, og valgresultatet er nu blevet...

Klippekort-ordningen vender tilbage

Besparelserne i det kommunale budgetforlig, der blev indgået i 2018, betød blandt andet, at klippekortordningen, som gav modtagere af hjemmehjælp ret...

Birgit Worm Kristensen

Hastværk eller hvad?

Af Birgit Worm Kristensen, formand for Ældrerådet Det er med stor undren, Ældrerådet har iagttaget budgetfasen i kommunen dette efterår....

Engparken

Ældrerådet ønsker tættere dialog med politikerne

Ikast-Brande Kommunes Ældreråd har i forlængelse af mødet 18. januar udsendt følgende orientering: I 2016 blev der indgået landsdækkende aftale om...

Birgit Worm Kristensen

Mere brugerbetaling for ældre

Af Birgit Worm Kristensen, formand for Ældrerådet Ikast-Brande Kommune, medlem af Regionsældrerrådet region Midt. Stadig flere, især ældre, bliver...

Birgit Worm Kristensen

Birgit Worm Kristensen er formand for Ikast-Brande Kommunes Ældreråd.

Foruroliget Ældreråd

Ældrerådet fraråder på det kraftigste, at klippekortordningen afskaffes. Ikast-Brande Kommunes Ældrerådet har været indkaldt ekstraordinært for at...

Tove Jensen

Ældreråd med nyt formandskab

Ikast-Brande Kommunes nyvalgte Ældreråd har konstitueret sig med Birgit Worm fra Bording som formand og Tove Jensen, Brande som næstformand. De...

FN's Ældredag

Den første oktober var det FN’s Ældredag, og Ikast-Brandes Ældreråd havde i den anledning inviteret 60+ borgere til at fejre dette på et...

Lydavisen forsøges genoplivet

Igennem årtier har blinde og svagtseende i først henholdsvis Ikast og Brande og siden kommunesammenlægningen for godt ti år siden hele Ikast-Brande...

Søren Frank Sørensen

Ældrerådets formand, Søren Frank Sørensen, havde gerne set, at rådet var blevet inddraget i en dialog om udformningen af tilsynspolitikken på fritvalgsområdet.

Ældrerådet drøftede madservice

På sit møde i sidste uge drøftede Ældrerådet tilsynsrapporten udarbejdet vedrørende borgernes syn på den madservice, de får leveret samt...

Ældrerådet fik tandlægebesøg

Da ældrepuljen gav plads til at anvende 150.000 kr. på øget fokus på tandsundheden hos den svageste gruppe borgere, inviterede Ældrerådet...

Søren Frank Sørensen

Ældrerådets formand, Søren Frank Sørensen, opridser nogle af de aktuelle ting, Ældrerådet arbejder og har arbejdet med.

Julehilsen fra Ældrerådet

Ældrerådet drøftede på sit seneste møde det fremsatte lovforslag til ”Lov om ændring af lov om social service”, der er fremsendt til Folketinget til...

Ældrerådet skifter formand

Formanden for Ældrerådet i Ikast-Brande Kommune gennem de seneste 8 år, Anni Lykke, er blandt de 6, der ikke genopstiller ved ældrerådsvalget d. 22....

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022