Ældrerådet ønsker tættere dialog med politikerne

Engparken

Ikast-Brande Kommunes Ældreråd har i forlængelse af mødet 18. januar udsendt følgende orientering:

I 2016 blev der indgået landsdækkende aftale om fast tilknyttede læger til plejecentrene. Ordningen startede i Ikast-Brande Kommune i efteråret 2017. Der er I kommunen lavet aftaler i forhold til alle plejecentre, hvilket fortjener stor ros til de, der har forhandlet aftalerne på plads og ledelse og medarbejdere på plejecentrene.

Aftalen består af to dele. Den ene del er, at beboerne har mulighed for at vælge den læge, der er tilknyttet det plejehjem, de bor på på samme vilkår som med lægen i lægepraksis. Den anden del er en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fast tilknyttede læge, som yder generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på stedet.

Evalueringen efter det første år viser, at har 70% af beboerne valgt den tilknyttede plejehjemslæge.

Det viser sig, at ordningen giver et løft på flere områder. Man kommer til at kende sin samarbejdspartner tættere, da det for medarbejderne er samme læge, der fungerer som konsulent på sundhedsfaglige spørgsmål. Beboerne vil som hovedregel altid møde den samme læge og kommer derfor til at kende vedkommende bedre. Det betyder også, at lægen får et indgående kendskab til den enkelte beboer, som har valgt plejehjemslægen. Der gives udtryk for, at man lærer hinanden bedre at kende, hvilket fremmer kommunikationen og samarbejdet. Kendskabet til hinanden gør tingene lettere også at spørge om diverse ting.

Det er lykkedes i Ikast-Brande kommune at få forhandlet ordningen for samtlige plejecentre i kommunen.  

Samarbejde og dialog med relevante udvalg

Ældrerådet vil gerne styrke og udvide samarbejdet på flere fronter med de politiske udvalg. Dagsordenspunktet på Sundheds-og Omsorgsudvalgets kommende møde Temamøde om plejeboligplan inspirerede Ældrerådet til en uddybende drøftelse af, hvor vi mener, det er meget relevant at medtage Ældrerådet i den indledende drøftelse og afklaring af behovet.

Som punktet er beskrevet i dagsordenen, er der oplæg ved administrationen og derefter drøftelser i mindre grupper samt mulighed for at stille uddybende spørgsmål. Ældrerådet så gerne sig selv som deltagere i et så vigtigt punkt, vel vidende at Ældrerådet ikke udøver politik, og vil derfor ikke forstyrre de politiske partier, når de går i enrum. Ældrerådet kunne passende få mulighed for at gå i enrum og drøfte, hvad de har af ideer og evt. fremlægge dette bidrag som tak for invitationen og forhåbentlig medvirke til at kvalificere efterfølgende politiske beslutninger.

Ældrerådets ønske begrundes også i formålet med Ældrerådet, hvor der bl.a. står, at Ældrerådet rådgiver og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om kommunalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Ældrerådet har også til opgave at medvirke til, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges. 

 

Tilføj kommentar

Bannerannonce Greentel Telekæden i Brande

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen