Ikast-Brande er i front med demensplejen

Vi har modtaget følgende udtalelse fra Ældrerådet:

Der sker meget indenfor ældreområdet i kommunen. Ældreplejen skal omlægges til mindre tværfaglige teams, hvor man som et af elementerne vil øge fokus på inddragelse af borgerne - og de pårørendes erfaringer.

Ældrerådet ser en sammenhæng med indsatserne, der bliver fokus på, når Erantis-projektets erfaringer skal omsættes i hele kommunen sammenholdt med demensstrategien og værdighedspolitikken. Der vil blive en anden tilgang til samarbejdet med borgerne, hvor der vil blive et skifte fra fokus på bevilliget hjælp til mødet med borgeren og hvordan borgeren har brug for hjælpen tilrettelægges.

Vi bor i en kommune der er fremme i skoene i forhold til god pleje af demente.

Ældrerådet gik på sommerferie med to meget spændende oplæg i rygsækken. Det ene var afrapporteringen af demensstrategien.

Ikast-Brande kommune er ambitiøs på demensområdet. Det betyder at der årligt sker en afrapportering til byrådet om, om besluttede mål for årets indsats er nået.

Indholdet i Ikast-Brande kommunes demensstrategi lever op til kravene i Den nationale demenshandlingsplan. Det betyder jo ikke at der kan slappes af i forhold til at udvikle og vedligeholde viden, hvilket heller ikke er tilfældet. Der skal udarbejdes forslag til ny demensstrategi for perioden 2023 til 2026.

Vi kan kun være tilfredse med det fokus, demensteamet har i Ikast-Brande kommune. Den lovgivne demenshandlingsplan 2025 har ikke gode vilkår i kommunerne generelt. Man er ikke kommet langt med at efterleve kravene i kommunerne. F.eks. om brugen af psykofarmaca, der skulle halveres inden 2025. Desværre ses en stigning i stedet de sidste par år ifølge analyse foretaget af Alzheimer-foreningen. Ikast-Brande kommune har straks lavet en analyse af, hvor forbruget er steget. Derefter er der sat ind med øget fokus på problemerne i samarbejde med de praktiserende læger og lægerne som er tilknyttet plejecentrene. Dette er en af grundene til, at demensplejen i Ikast-Brande kommune fortsat er i front.

Der er i efterhånden mange år taget udgangspunkt i modellen om den personcentrerede omsorgsteori udviklet af Tom Kidwood.

Modellen en anerkendt model, der har stor udbredelse i Danmark og andre lande. Det betyder at personen er i centrum fremfor sygdommen og at omsorg og pleje tilrettelægges ud fra personens perspektiv ved hjælp af livshistorien vaner og mentale behov.  I al sin enkelthed går det ud på, at personen kommer i første række. Når personen er forstået i forhold til det levede liv, livserfaringer, vaner og værdier, kan hjælpen planlægges med en respekt, der giver borgeren en værdig omsorg, og støtte der tager udgangspunkt i det enkelte menneske.

Ikast-Brande kommune har samme udfordringer som alle andre kommuner, der arbejdes med rekrutteringsudfordringer på flere fronter. Der mangles forskellige faglige kompetencer.

Alle nye medarbejdere i ældreplejen gennemgår ugekursus i principperne for god demenspleje.

Værdighedspolitik:

Der skal i hver byrådsperiode tages stilling til værdighedspolitikken. Hvordan og hvem der skal inddrages er besluttet og arbejdet vil fortsætte hen over efteråret.

Ældrerådet havde under orienteringen mulighed for at fremkomme med ideer til hvordan sammenhængskraften til de forskellige politikker på ældreområdet kan øges til gavn for alle involverede på området. Dette både i forhold til layoutet og indhold. Det betyder at drøftelserne med alle relevante parter bliver endnu mere spændende og udbytterig til efteråret. Byrådet skal ifølge lovgivningen tage stilling til og beslutte indholdet i en Værdighedspolitik for hver byrådsperiode.

Værdierne i personcentreret omsorg, hvor tænkningen er personen kommer i første række er indført i personalepolitikken, hvilket glæder Ældrerådet. Når dette lykkes, vil det betyde, at medarbejderne vil føle sig mødte og værdsatte, samt at deres erfaringer har betydning i mødet med kollegaer og ledelse.

Ældrerådet foreslår, at værdighedspolitikken indtænkes på samme måde i organisationen som personcentreret omsorg, da det vil få betydning for den mentale trivsel.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce
Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022