Hastværk eller hvad?

Birgit Worm Kristensen

Af Birgit Worm Kristensen, formand for Ældrerådet

Det er med stor undren, Ældrerådet har iagttaget budgetfasen i kommunen dette efterår. Ældrerådet har stor forståelse for, at processen er komprimeret, men må forholde sig undrende til forløbet. Den reelle mulighed for at bidrage med synspunkter og ideer har ikke været til stede i planlæggernes overvejelser. Dette begrundes i Budgetforliget, som er indgået af et enigt byråd inden byrådet har haft mulighed for at se og overveje høringssvarene fra bl.a. Ældrerådet og andre borgere.

Tidligere har det været kutyme, at råd og nævn har haft mulighed for at bidrage med meninger og ideer inden første behandling af budgettet i byrådet. Denne mulighed var os ikke givet i år. De udarbejdede høringssvar ønskedes først til anden behandling. Anden behandling af budgettet er vedtagelse af budgettet efter et budgetforlig.

I år har forløbet været, at Ældrerådet får kendskab til at budgetmaterialet er udarbejdet den 26/9. Den 1. oktober anbefalede Økonomiudvalget det foreliggende materiale. Torsdag den 3/10 aften er Ældrerådet og andre interesserede borgere inviteret til offentlig orientering om budgetmaterialet. På dette møde spørges der om, om man kan nå at komme med høringssvar. Borgeren får ja hertil, og at det skal være administrationen i hænde lørdag den 5/10, hvilket må vurderes at være en umulighed at nå. Den 7/10 er der førstebehandling i byrådet, og den 9/10 indgås der budgetforlig mellem alle partier i byrådet. Ældrerådet udarbejder høringssvar den 25/10, hvor sidste frist er den 28/10 altså til andenbehandlingen. Andenbehandling af budgettet, som er endelig vedtagelse, sker ved et ekstraordinært byrådsmøde den 5/11. Det betyder, at alle beslutninger principielt er taget inden, da andenbehandling er formel vedtagelse af budgettet.

Til den offentlige orientering om budgettet den 3/10 oplystes det, at der nærmest var fred og ingen fare. Virkeligheden viser sig at være en helt anden.

Det gode er, at klippekortet på plejehjemmene genindføres i 2020 med 1/2 time pr. beboer hver anden uge.

De tilbageværende værdighedsmidler på 2,2 mio. ser ud til at forsvinde. Midlerne som bl.a. anvendes på plejehjemmene til målrettede indsatser er er lagt over i en pulje på 5,4 mio. til dækning af forskellige prioriteringer og uforudsete udgifter. Puljen deles i øvrigt med psykiatri og handicap. 

Hjemmesygeplejen søger om 1,6 mio. på grund af øget opgavemængde, et behov som kendes fra andre kommuner, da der er en stigende kompleksitet og borgerne udskrives tidligere fra sygehusene. Indlæggelsestiden er faldet drastisk over meget få år. Borgerne udskrives nu til efterfølgende behandling, træning og pleje i kommunen. Demografipuljen der skal imødegå udviklingen på ældreområdet er mere end halveret, da der tidligere er reduceret i beløbet. Det betyder at der er ca. 4 mio., mindre til rådighed. Alt i alt drejer det sig om 9,2 mio., hvor der er afsat de tidligere omtalte 5,4 mio. til imødegåelse af udviklingen samt opjusteringer af de beløb, der er taget ud af grundbudgettet. Der mangler finansiering af 3,8 mio.

Yderligere er det tidligere besluttet, at der årligt skal reduceres 1% ved effektivisering af driften svarende til 3 mio. Desuden er der ikke indregnet 670.000 kr. til opstart af pilotprojekt med anden udbyder af hjemmesygepleje. Beløbet udmøntes af et ønske om overdragelse af en lille del af hjemmesygeplejen i Bording-Engesvang til ikke-kommunale aktører.

Ældrerådet mener ikke, så store nedjusteringer kan løses med mindre det politisk er overvejet med serviceforringelser. Den ældste del af borgergruppen er i voldsom stigning. Vi er mere raske, men tilraner os flere og flere sygdomme som alderen stiger. Der bliver flere raske ældre, men da ældregruppen +80 stiger drastisk over få år, vil det betyde flere med flere sygdomme på en gang.

Et budgetforløb som dette, hvor beslutningerne er taget inden høringsfristens udløb, håber Ældrerådet er et enkeltstående tilfælde, da de givne muligheder ikke har været motiverende for engagement og tro på at en stor arbejdsindsats i forhold til udarbejdelse af høringssvar er umagen værd.

Ældrerådet anerkender tidspresset for udarbejdelse af budgetmateriale på grund af regeringsskiftet, men er undrende over, at der ikke gives høringspartnere og borgere reel mulighed for at bidrage med ideer og bekymringer. Der er ekstraordinært byrådsmøde den 5/11 hvor budgettet vedtages, så måske kunne der være rykket på et par datoer.

Ældrerådet er bekymret for fremtiden for et generelt velfungerende ældreområde, det virker som om buen er spændt til bristepunktet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019