Vækst i kerneforretningen sikrer tilfredsstillende årsregnskab

Vestjysk Bank realiserede i 2022 et resultat før skat på 604 mio. kroner. Bestyrelsen foreslår for første gang i 15 år at udbetale udbytte til bankens aktionærer. Regnskabet er samlet set tilfredsstillende og positivt påvirket af vækst i bankens grundlæggende drift.

- Det er et tilfredsstillende resultat, ikke mindst set i lyset af, at både forbrugere, virksomheder og de finansielle markeder er præget af usikkerhed. Vi er især tilfredse med, at kundernes forretningsomfang med banken fortsat er stigende, og at vores kunders kreditsituation generelt er sund, udtaler bankens adm. direktør, Jan Ulsø Madsen.  

Banken har i 2022 nettotilbageført nedskrivninger på udlån og tilgodehavender på 101 mio. kroner mod 20 mio. kroner i 2021. På trods heraf er det ledelsesmæssige skøn øget til 380 mio. kroner, hvilket svarer til 2,3 % af bankens udlån. Derudover har banken fortsat stort fokus på omkostningsudviklingen. Omkostningsprocenten er således faldet til 58,7 mod 65,3 i 2021 eksklusive kursreguleringer og følger den lagte plan. De faktuelle omkostninger er også faldet i 2022.

Mens kerneforretningen udvikler sig godt, har banken i 2022 konstateret negative kursreguleringer på 151 mio. kroner på bankens egenbeholdning af obligationer som følge af det stigende renteniveau. Bankens egenkapital forrentes med 10,7 % i 2022.

Bankens bestyrelse foreslår for første gang i 15 år at udbetale udbytte til aktionærerne på 0,11 kroner pr. aktie. Forslaget skal endelig vedtages på bankens ordinære generalforsamling den 9. marts.

Banken forventer i 2023 en stigning i resultatet før skat i niveauet 650-725 mio. kroner. Situationen med krig i Ukraine og udviklingen i rente- og inflationsniveauerne øger usikkerheden.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul