Skal sølle 200.000 slukke og lukke Åhaven?

Lotte Stoltenborg

Det bekymrer mig dybt, at vi er så udfordret på de bløde værdier.

På budgetforliget sidst år vedtog alle partierne, at vi skulle spare 80 mio. En del af besparelserne var flere store nedslag på enkeltområder og 2 gange 1 % besparelse på alle områder. Den ene som en effektivisering, som er taget på grundtilskud/tildelingsmodellen på skolerne- og dagtilbudsområdet. Den næste procent er politisk bestemt. Her har forvaltningen fundet en række forslag til optimering og sammenlægninger.

De sager, Børne- og undervisningsudvalget har peget på, er:

Fællesledelse i Ejstrupholm/ Nr. Snede børnehave (besparelse: 603.000 kr.)

Fællesledelse i Børnehuset og Brandebørnehaverne (besparelse: 711.000 kr.)

Lukning af Åhaven (besparelse 208.000 kr.)

Kernehuset i Blåhøj og eller (lukning af Blåhøj Skole) (besparelse 619.000 kr.)

Alt i alt dækker det kommunernes 1% besparelse på i alt 2.3 mio.

Spørgsmålet er nu, om det er de rigtige ting, der er peget på. Skal alle besparelserne findes i den sydlige del af kommunen? Vi kan spørge os selv, om regneark og bundlinje alene skal styre vores beslutninger. Hvilke værdier ønsker vi at kommunen skal styres efter? Er alt stordrift lykken?

Åhaven er byens eneste lille børnehave, som kan noget, de store ikke kan. Vi har børn i Brande, der vil have gavn af de små rammer, som Åhaven tilbyder. Skal 200.000 afgøre, om vi skal lukke en lille velfungerende børnehave med et lavt sygefravær og stor søgning?

Selvom økonomien er klemt, og det er naturligt at kigge på en optimering af området, bør vi alligevel kigge op fra regnearket og spekulere på, om lukningen af Åhaven er den rigtige beslutning. Argumentet skal ikke være, at vi midlertidigt skal huse dagplejen og sundhedsplejerskerne; der må kunne findes andre løsninger til dem.

Hvis vi lukker Åhaven, er det utopi at tro, at den kommer i drift igen. Er byrådet villig til at lave en fremtidsvision for Brande på området, som kan understøtte både kommunens bosætningsstrategi og Brande syd? Vi skal være på forkant med udviklingen, en ny børnehave tager tid og koster langt mere end det, vi sparer.

Lad Åhaven forblive en del af dagtilbuddet i Brande under fællesledelse – så sikrer vi variationen, tryghed, fleksibilitet, og så har vi en platform hvorfra vi har tid til at lave en udviklingsplan på området.

Vi skal ikke blot handle ud fra kolde tal - vi skal huske, at vi forvalter en kommune af kød og blod.

 

Med venlig hilsen

Lotte Stoltenborg, byrådsmedlem for Fælleslisten

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019