Nedlæggelse af den offentlige sti til Nedergårdsvej

Lokalplan 369, Nordlundvej, Brande

Vi må desværre forudse, at Nedergårdsvej vil blive nedlagt på den del, der ligger på lokalplanens område. Stien er en offentlig sti, der dagligt benyttes af gående, motionister, cyklister, ryttere med flere.

I lokalplansforslaget er vejen væk, og der er ikke angivet en ny vej eller sti som erstatning for der eksisterende.

Kommunen har bekræftet, at den eksisterende vej/sti på Nedergårdsvej ikke er sikret i lokalplanen. I den forbindelse blev det oplyst:

”Vi har fået at vide, at projektudviklerne/ejerne arbejder på at finde en ny placering til stien. Det er os bekendt ikke afgjort endnu, hvor den kommer til at ligge.”

Det er altså stadigvæk ikke afklaret, om der kommer en ny sti, eller hvor den i givet fald kommer. Hvis det kommer så vidt, at vejen / stien bliver nedlagt, vil det være naturligt at placere en ny sti langs ejendommens skel mod sydvest. I givet fald bør den indtegnes i den endelige lokalplan. Det vil give sikkerhed for dens eksistens.

Allerhelst ser DN Ikast-Brande, at vejen/stien bliver, hvor den er sammen med et nyt bredt og højt beplantningsbælte, som en afskærmning mellem boligområdet og Brandlund Hede.

Usikkerheden om stiens fremtid gør os bekymrede for, at det ender med at Nedergårdsvej blive nedlagt i lokalplanområdet. Nedergårdsvej er en gennemgående vej. Den fører til beskyttet natur og har en væsentlig rekreativ værdi som sti.

Det er samtidig en gammel hedevej, som er optaget på matrikelkortet, og som kan ses på kort tilbage fra 1800-tallet. Det er på den måde også en vej, som har kulturhistorisk betydning. I dag indgår den som en naturlig del af et stisystem på og omkring Brandlund Hede. Stien benyttes dagligt af mange borgere i kommunen. Og det har den gjort i årtier.

DN Ikast-Brande mener, at der skal etableres en erstatningssti, hvis Nedergårdsvej bliver nedlagt. Derfor har vi nu bedt Ikast-Brande Kommune om at vurdere den efter naturbeskyttelsesloven § 26a. Det betyder, at kommunen skal tage konkret stilling til, om stien skal opretholdes.

Vi håber det bedste.

 

Jens Schiersing Thomsen

Formand for DN Ikast-Brande

Kommentarer

Helt tilbage til de første motionsløbere i Brande samlede sig i slutningen af 1980'erne, og da vi i begyndelsen af 90'erne begyndte at cykle mountainbike, har den pågældende sti indgået i motionen næsten ugentligt - og gør det stadig i Brande Motion. Hold da op hvor har vi efter at have kæmpet os igennem det flade stykke efter rideskolen, drejet rundt til venstre og har set BJERGET ("Bülows Bakke"/"Lyngstriks Bakke") stige til himmels foran os! På toppen har vi pustet og stønnet.
Den flade strækning er nu forsvundet som dug for solen, selv om lokalplanen endnu mangler at blive endelig vedtaget. Det store spørgsmål er så: Forsvinder stien/vejen? Eller hvor flytter den hen?
Det er utrolig vigtigt, at det fortsat er en sti det pågældende sted, og det kan sagtens lade sig gøre - alt andet vil være uhørt og et tab af dimensioner for de mange brugere.
Løsningen SKAL være på plads, før et ansvarligt byrådsmedlem kan stemme for at nedlægge den sti, som allerede er fjernet. Det samme gælder hestefoldene.
Jeg vil understrege, at sti og hestefolde formelt først er nedlagt i samme øjeblik, byrådet vedtager lokalplanens bestemmelser om, at sti og folde skal fjernes for at skabe plads til huse.

Ja, det virker som om kommunen nedlægger stier på stribe i Brande.
 

Stien fra Tingskoven bag om tinghøjvej til mylius ericsensvej sløjfes også.

Man søger forgæves, hvis man leder på nettet efter information om stier der nedlægges i Ikast, men det er måske foreløbigt kun Brande der står for tur, eller?

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022