Manglende samarbejdsaftale får store konsekvenser

Brande Hallerne

Som udgangspunkt havde vi egentlig tænkt os at afholde os fra at skrive i medierne, men torsdag i sidste uge skrev Ikast-Brande Kommune ud til foreningerne, at vi i Brande Hallerne har opsagt samarbejdsaftalen mellem Brande Hallerne og Ikast-Brande Kommune, og det samme skrev Artium ud i fredags.

Det er faktuelt forkert.

Vi har en samarbejdsaftale, der går fra den 01.01.2022 til den 31.12.2022. Vi kan ikke forlænge/underskrive en ny aftale på de nuværende vilkår pr. 1. januar. Det er svært at opsige en aftale, der ikke eksisterer.

Aftalen:

Samarbejdsaftalen løber for 1 år ad gangen fra 1. januar til 31. december – Brande Hallerne har ikke opsagt samarbejdsaftalen, men kan ikke indgå en ny aftale for 2023 på de nuværende vilkår. Den nuværende gensidige aftale løber frem til den 31. december 2022, og den agter Brande Hallerne at overholde.

Brande Hallerne har igennem flere år forsøgt at få ændret på den afregningsmodel, der ligger til grund for leje af halgulve i de selvejende haller i Ikast-Brande kommune. Modellen tager ikke udgangspunkt i aktivitetsniveauet i den enkelte hal, da der bliver givet det samme beløb til halgulve uanset aktivitetsniveau, altså uanset om der er aktivitet i 10 eller 100 timer.

Samarbejdsaftalen indeholder også et afsnit omkring tildeling af haltimer og i hvilken rækkefølge, timerne skal tildeles i. Ungdomsskolen skal, som aftalen er formuleret på nuværende tidspunkt, have tildelt haltimer før vores foreninger. Det betyder, at ungdomsskolen reelt set kan presse foreningerne ud af Brande Hallerne – det kan vi simpelthen ikke forsvare, da det strider direkte imod vores formålsparagraf (Brande Hallernes vedtægter §2), hvor Brande Hallerne vil styrke rammerne for de frivillige idrætsforeninger med vægt på fællesskab og sundhed for at fremme foreningslivets kvaliteter.

Gentagne møder uden resultater

Brande Hallerne har deltaget i dialogmøde på Ikast Rådhus torsdag den 29. september sammen med de øvrige haller, hvor vores bekymringer omkring Ungdomsskolens 1. prioritering til haltimer ift. foreningerne blev fremført. Ligeledes gentog vi ønsket om en anden afregningsmodel for leje af halgulv, så lejen afspejler den aktivitet, der er i hallerne. En afregningsmodel baseret på aktivitetstimer har været på tegnebrættet i forvaltningen i mere end 4 år, men vi ser desværre ikke, at der sker noget på området. Vi har også deltaget i opfølgningsmøde på rådhuset i Ikast så sent som fredag den 11. november, hvor vi igen har argumenteret for vores synspunkter, så vi synes bestemt, vi har forsøgt dialogens vej med Ikast-Brande Kommune.

Ikast-Brande Kommune mener ikke, at forholdene, der ligger til grund for aftalen, har ændret sig, så de undrer sig over, at Brande Hallerne efter mange år ikke kan forlænge samarbejdsaftalen.

Efter Artium er kommet til (flyttede ind sommeren 2021), er aktivitetsniveauet steget markant i Brande Hallerne i og med, at der i forhold til Præstelundskolen mangler 2 gymnastiksale og 2 store omklædningsrum på Artium. Ungdomsskolen har tidligere været i gymnastiksalene på Præstelundskolen, men nu skal de jf. samarbejdsaftalen have haltimer i hallerne. Så Brande Hallerne mener bestemt, der er sket ændringer i udgangspunktet for samarbejdsaftalen.

I takt med at aktivitetsniveauet er steget markant, er omkostningerne til rengøring, vand, varme, vedligehold osv. steget i samme takt. Inden Artium kunne vi nøjes med rengøring 2-3 gange om ugen, men nu er rengøring nødvendig 3-4 gange dagligt. Artium har 2-5 spor på hver årgang fra 0. til 9. klasse, altså i omegnen af 100-120 børn ad gangen, der skal anvende hallerne og efterfølgende i bad efter idræt, og det vil alt andet lige give en meromkostning for Brande Hallerne, som vi på ingen måde synes er retfærdig, og som vi ikke er blevet kompenseret for.

To mulige modeller

Hvad skal der til for, at vi i Brande Hallerne kan se os selv i en samarbejdsaftale i 2023?

Brande Hallerne har sendt 2 konstruktive og konkrete forslag til Ikast-Brande Kommune på, hvordan vi kan forsætte dialogen og på sigt indgå i en ny samarbejdsaftale.

Forslag 1:

• I samarbejdsaftalens pkt. 7 står der ”For hvert halgulv betaler Ikast-Brande Kommune uanset benyttelsesgraden et fast beløb”. Det synes vi ikke er fair, for det afspejler slet ikke det høje aktivitetsniveau og de øgende omkostninger, som Brande Hallerne bliver pålagt. Hvert halgulv modtager det samme beløb i leje uanset om gulvet anvendes i 10 eller 100 timer om ugen. Lejen af halvgulv inkluderer også omklædningsrum.

Udarbejder man en afregningsmodel, der afspejler aktivitetsniveauet i de enkelte haller, vil leje for halgulv blive meget mere fair for alle og give alle haller et incitament for at udvikle. Hvis ikke vi i de selvejende haller udvikler os, så afvikler vi os. Datagrundlaget for at kunne udarbejde en ny afregningsmodel har forvaltningen allerede, da alle haller jf. samarbejdsaftalen skal indrapportere haltimer/aktivitetstimer via Winkas eller Globusdata. Rent praktisk kan man tage det samlede beløb, der gives i leje til halgulve, og dividere ud på det samlede antal af aktivitetstimer for alle haller; herved får man, hvad en haltime/aktivitetstime er værd i kroner og øre. Beløbet gives så til hallerne i forhold til antallet af aktivitetstimer, der er præsteret. Om man så skal lave en aconto-ordning, hvor man efterfølgende regulerer for det faktiske antal aktivitetstimer, vil vi lade være op til forvaltningen

Forslag 2:

• Ungdomsskolen skal pilles ud af prioriteringen eller ligge som nr. 4 i afsnit 6 i samarbejdsaftalen, således at ungdomsskolen ikke har fortrinsret til haltimer på bekostning af foreningsaktiviteter. Vi risikerer med den nuværende samarbejdsaftale at presse vores foreninger ud af hallerne, fordi ungdomsskolen skal bruge haltimer, og det kan vi simpelthen ikke forsvare jf. vores vedtægter. Ungdomsskolen kan få ubrugte haltimer stillet til rådighed, efter halfordelingen er foretaget i marts måned.

Ovenstående er et minimumskrav for, at Brande Hallerne kan indgå samarbejdsaftalen med Ikast-Brande Kommune for 2023. Vi har overfor Ikast-Brande Kommune lagt stor vægt på, at vi altid står klar til en åben, ærlig og konstruktiv dialog.

Hallerne lukker 1. januar

Konsekvenserne af en manglende samarbejdsaftale mellem Brande Hallerne og Ikast-Brande Kommune er, at skolerne og foreningernes børne- og ungdomsaktiviteter pr. 1. januar 2023 ikke længere kan foregå i hallerne. Det gælder både på halgulve og i svømmehallen. Brande Hallerne får simpelthen ingen penge, og når der ingen penge kommer, har vi desværre ikke andre muligheder end at lukke for de aktiviteter, samarbejdsaftalen omfatter.

Vi i Brande Hallerne er utrolig kede af situationen og er rigtig ærgerlige over, at der ikke fra kommunens side er lydhørhed.

Der er ingen vindere i denne sag – kun tabere som er vores foreninger og brugere.

 

Brande Hallernes bestyrelse

Anne-Mette Kongedam

Lennart Poulsgaard

Knud Erik Hansen

Klaus Christensen

Allan Nielsen

Carsten Christensen

Kommentarer

Besynderlig situation. Hvor er politikerne henne i den sag? Eller er det udelukkende forvaltningen, der bestemmer?

Hvad kan vi gøre ved det? Gør vi simpelthen ingenting? Hvad er det næste? Vågn op Brande!

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul