Lokalplan påklaget

DN Ikast-Brande har påklaget lokalplanen ved Nordlundvej.

DN (Danmarks Naturfredningsforening) Ikast-Brande har påklaget Lokalplan 398 og det tilhørende kommuneplantillæg nr. 46, fordi planerne er i strid med planloven på flere områder.

Vi fremhæver her de tre vigtigste årsager.

1. Kommuneplanen, reglerne om tilvejebringelse

Området er ikke udlagt til boligområde i den gældende kommuneplan. Området er udlagt til bevaringsværdigt landskab og særligt værdifuldt landbrugsområde.

Samtidig siger Ikast-Brande Kommune, at Strukturplan for Brande Syd ikke har retlig status. Derfor er boligområdet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur. Og derfor gælder der særlige regler for den høring, der skal gennemføres ved tilvejebringelsen af planerne: Høringsfristen er 8 uger og der er krav om en forhøring, hvor man skal indhente ideer og forslag til den fremtidige planlægning af området.

Planerne var kun i høring i 7 uger, og der blev ikke gennemført en forhøring. Dette mener vi er i strid med Planlovens § 23 og § 24.

2. Bevaringsværdigt landskab

Området er i kommuneplanen udlagt som et bevaringsværdigt landskab.

Det betyder, at landskabet som udgangspunkt skal holdes fri for bebyggelse. Der kan kun i særlige tilfælde tillades byggeri, anlæg eller anden anvendelse, der ikke forringer karakteren, variationen eller oplevelsen af landskabet.

Der er hverken i kommuneplantillæg eller lokalplan redegjort for, at der skulle være sådanne særlige tilfælde, som kan begrunde byggeriet.  Dette mener vi er i strid med kommuneplanens retningslinjer for bevaringsværdigt landskab.

3. Fældning af skov og ændring af lokalplanen

Skoven i den sydvestlige del af lokalplanområdet blev fældet i høringsperioden, trods det faktum, at et af punkterne i lokalplanforslagets § 1 ”Formål” var, at eksisterende træer skulle bevares.

Ved den endelige vedtagelse af lokalplanen blev dette punkt taget ud. For DN Ikast-Brande var punktet specielt vigtigt for at beskytte det fredede område ved Brandlund Mose og Hede. Vi ønskede at bibeholde træerne for at sikre en visuel afskærmende beplantning mellem boligområdet og det fredede område.

Træerne blev tilsyneladende fældet med kommunens accept. Derfor mener vi, at ændringen og argumentet for ændringen reelt er en efterrationalisering, som blev nødvendig, fordi bygherren fældede skoven i utide.

Kommunen beskriver, at formålet om at bevare eksisterende træer var formuleret forkert. Kommunen forklarer det med, at det var en fejl. Vi mener, at denne ændring/fejl er så væsentlig forudsætning for forståelse af planen, at det ikke kan ske efter høringsperioden, uden at planen burde gå om. Der henvises i den forbindelse til Planlovens § 27, stk. 2.

Samlet set mener DN Ikast-Brande, at der er så mange graverende fejl i forhold til Planlovens bestemmelser, at processen nødvendigvis må gå om.

Niels H. Kemph og Jens Schiersing Thomsen, bestyrelsesmedlem og formand for DN Ikast-Brande.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis