Klagenævnsafgørelser sætter byggeplaner i stå

Allerede i starten af februar tog BM Invest fat på at fælde en del af træerne i området, men Planklagenævnet har afvist at tage stilling til DN's klage over både dette og andre forhold i processen.

Egentlig skulle Planklagenævnet i første omgang bare tage stilling til, om den klage over lokalplanen for området på Nordlundvej vest for rideskolen, som Danmarks Naturfredningsforening indgav før sommerferien, skulle have opsættende virkning, men i stedet har klagenævnet erklæret både kommuneplantillægget og lokalplanen for ugyldig.

Siden Ikast-Brande Kommune offentliggjorde sit forslag til en ny kommuneplan den 30. juni, har Planklagenævnet både truffet afgørelse om at ophæve tillæg nr. 24 og nr. 46 til den nuværende kommuneplan. Tillæg nr. 24 omhandler en udvidelse af det eksisterende detailhandelsområde på Vestergårdsvej, og tillæg nr. 46 omhandler det planlagte boligområde ved Nordlundvej.

Sidstnævnte lokalplan og kommuneplantillæg blev ellers vedtaget endeligt af byrådet den 3. maj, men den enstemmige afgørelse blev efterfølgende påklaget af Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Ikast-Brande (DN).

Planklagenævnet har ganske vist afvist at behandle flere af klagepunkterne, bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt bygherrens fældning af træer i lokalplanområdet på i alt knap 16 hektar i starten af februar var en foregribelse af lokalplanens endelige indhold, til gengæld har Planklagenævnet givet DN medhold i, at der forud for planlægningen burde være indkaldt idéer og forslag i offentligheden.

Læs mere om sagen i Brande Bladet tirsdag.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2023