Ikast-Brande Kommune får en intern whistleblower-ordning

Ikast-Brande Kommune får nu en såkaldt whistleblower-ordning. Baggrunden er en folketingsbeslutning fra juni om, at alle offentlige myndigheder senest 17. december i år skal have etableret en ordning, hvor kommunens egne ansatte, samarbejdspartnere og disses ansatte mundtligt eller skriftligt kan indberette alvorlige forseelser som for eksempel strafbare forhold og omsorgssvigt anonymt.

Ordningen kan derimod ikke benyttes af kommunens borgere, herunder medlemmerne af byrådet.

Whistleblowerenheden skal være uafhængig af den daglige øverste ledelse, og den kommunale direktion er derfor ikke en del af organiseringen, som i stedet kommer til at bestå af en jurist fra Løn- og personaleafdelingen, en medarbejder fra HR-afdelingen og en chef fra enten økonomiområdet eller afdelingen for erhverv, bosætning og fritid.

På baggrund af en undersøgelse af pris kontra kvalitet, fordele og ulemper foretaget af en til formålet nedsat arbejdsgruppe er valget faldet på BDO’s system til whistleblowerportalen.

Prisen er stort set det samme, uanset hvilket system der vælges. BDO’s system koster 10.000 kroner i etableringsomkostninger samt en årlig driftsudgift på 28.800 kroner. Begge beløb er ekskl. moms.

Dertil kommer BDO timepris på 1500 kroner (ligeledes ekskl. moms) for at behandle de indkomne indberetninger.

Ikast-Brande Kommune modtager 49.000 statslige kroner til opgaven i 2022 og 17.000 kroner årligt i de efterfølgende år, så det bliver nødvendigt at spare 12.000 kroner årligt på kontoen for kontorartikler fra 2023 og årene fremefter.

Ressourcerne til den interne håndtering af eventuelle henvendelser skal findes i de berørte afdelinger ved omprioritering af opgaver.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

BrandeBogen 2022