Høringssvar vedr. Blåhøj Skole

Til byrådet ved Ikast-Brande Kommune

Af Karin Rahbek-Engmarksgaard, sognepræst i Blåhøj og Filskov

”Kampen om Blåhøj Skole” har pågået i efterhånden mange år. Ja faktisk siden 2004, hvor der også af sparehensyn blev lavet en skolestrukturændring, der betød, at Blåhøj Skole og Dalgasskolen i Brande fik fælles ledelse. Denne strukturændring betød, at Blåhøj Skole – som det mindste af mange onder – mistede sin 7. klasse, der blev flyttet ind til den daværende Præstelundskole. Men vi bevarede dog i det mindste vores lokale skole med elever fra 0.- 6. klasse samt børnehaven.

Skolen – og børnehaven - har i de mellemliggende år været en helt afgørende faktor som krumtap for lokalsamfundet i Blåhøj med foreningsliv og fritidsaktiviteter. Men også for Blåhøj Kirke og Sogn har Blåhøj Skole været en vigtig forudsætning og medspiller i forhold til at kunne fastholde og tilbyde minikonfirmandundervisning og konfirmandundervisning i sognet for elever fra Blåhøj samt afholde konfirmation hjemme i Blåhøj Kirke.

Og så kunne man jo tro – eller i hvert fald ønske, at alt var godt.

Men en tilbagevendende faktor i de forgangne 18 år har desværre været en fortsat trussel om skolelukning, når budgetforligene skulle forhandles. Dette til trods for, at dygtige lærere og medarbejdere på Blåhøj Skole har gjort en imponerende indsats for at få enderne til at nå sammen.

Det siger sig selv, at det ikke er sundt at være i et sådant arbejdsmiljø, hvor man har en konstant trussel om skolelukning hængende over hovedet. Der kommer derfor et tidspunkt, hvor nok er nok, og hvor selv de stærkeste ildsjæle må kaste håndklædet i ringen i en ulige kamp om at bevare Blåhøj skole som folkeskole. Denne grænse er nået nu – på baggrund af, at byrådet har taget sin beslutning om at lukke Blåhøj Skole som kommunal skole.

Men håndklædet er på ingen måde kastet i ringen, når det handler om at bevare en skole i Blåhøj – men nu som friskole.

I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder intenst med at skabe fundamentet for etablering af en friskole. MEN arbejdsgruppen er stærkt udfordret på forligspartiernes tidsramme (sommeren 2023), dels i forhold til juraen og lovgivningen om at oprette en friskole og dels ved det praktiske stykke arbejde, der forestår, for at kunne tilbyde elever og lærere en glidende overgang fra kommunal skole til friskole.

Derfor dette brev/høringssvar!! Jeg appellerer på det kraftigste til byrådets forståelse, lydhørhed og samarbejdsvilje vedr. oprettelse af en friskole, således at lukning af Blåhøj Skole først sker sommeren 2024. På den måde hjælper byrådet med den fornødne tid og arbejdsro, som er en alt afgørende forudsætning for, at arbejdsgruppen kan komme i mål med dette vigtige stykke arbejde, som er med til at sikre en fremtid i Blåhøj, hvor skolen fortsat kan være krumtap om det hele.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul