Flyttedagen nærmer sig

Med udgangen af næste uge flytter den kommunale børnetandpleje i Brande midlertidigt til Nr. Snede, og to uger senere er det de øvrige knap 150 kommunalt ansatte i administrationsbygningen i Centerparkens tur til at forlade Brande.

Ifølge den orientering, kommunaldirektør Flemming Storgaard gav Ikast-Brande Kommunes Økonomi- og planudvalg i går tirsdag, skal flytningen af de kommunale medarbejdere fra Brande til Ikast finde sted d. 27.-28. marts.

De kommunalt ansatte bliver placeret på den tidligere Vestre Skole i Ikast, som ved samme lejlighed skifter navn til Ikast Vestre Administrationsbygning.

Flemming Storgaard kunne samtidig orientere udvalget om, at budgetrammen på de 5 mio. kr., der er afsat til indretning af lokalerne på den nedlagte skole, ser ud til at kunne overholdes, selvom udgiften til indretning af køkkenet forhøjet med 350.000 kr. p.g.a. behovet for en egentlig ombygning og installation af inventar.

At budgettet alligevel har kunnet holdes skyldes, at licitationsresultaterne på håndværkerudgifterne endt med lavere priser end i det budgetterede overslag.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen