Brande Syd - visionen der forsvandt

Computervisualisering: Ikast-Brande Kommune

Pokkers også - Brande ser nu ud til at blive snydt for et attraktivt og visionært byudviklingsområde tæt ved rideskolen, golfbanen og naturen. Et område der kunne have tiltrukket nytilflyttere.

Kommunen har brugt rigtig mange af fællesskabets penge for at få udarbejdet en visionær plan for Brande Syd. Der har været møde i Remissen, busrundvisning hvor der blev fortalt om baggrunden og tankerne bagved Brande Syd. Vi er mange branditter der kunne tilslutte os visionsoplægget til Brande Syd strukturplanen.

Men nej, sådan skulle det ikke gå. Det har kun taget et flertal af Teknik- og Miljøudvalgets 7 personer (hvoraf ingen bor i Brande), mindre end ½ time at få den vision ødelagt.

Det er ærgerligt, at et politisk udvalg ikke har villet bibeholde de visioner, der blev udstukket med strukturplanen for Brande Syd. Det er ugennemtænkt, at Brande nu ser ud til at blive snydt for et attraktivt boligområde, som kunne tiltrække de mange indpendlere fra Siemens, Bestseller og de andre fine virksomheder i byen.

Byggegrunde tæt ved en rideskole, tæt ved en golfbane, byggeri i samklang med den natur der omgiver området. Det skulle være ”som at bo i skoven”, hvor der skulle ”bygges på skovens præmisser”, med ”en arkitektur der holder et højt niveau”. 

Som borgere og medlem af DN Ikast-Brandes bestyrelse har vi tidligere talt for at området syd for Nordlundvej skulle friholdes for nybyggeri og bruges til mark, skov og natur. Og at området nord for Sandfeldvej skulle reserveres mark, eng og å.

Imellem Nordlundvej og Sandfeldvej kunne der så skabes et attraktivt byudviklingsområde. Sådan som Ny Sandfeldvej udstykningerne er udtryk for, og som det tidligere er beskrevet i ”den langsigtede byudviklingsplan for Brande by”.

Brande Syd-visionen var et byområde med positiv fokus på skov og natur. Et område hvor store dele af arealet var frihold til naturformål. Dette gjorde, at byggeri syd for Nordlundvej ville kunne accepteres.

Dette er fuldstændigt ændret med de planer, som BM Invest har fremlagt.

Som borgere føler vi os mig snydt, ved at Teknik- og Miljøudvalget som en tyv om natten har stjålet det oprindelige, langt mere visionære forslag, og ændret det til fordel for private profitinteresser.

Når private udviklere skal planlægge for et område, vil det typisk blive udnyttet 100 % for at tilvejebringe maksimalt økonomisk udbytte. Når en kommune udstykker områder, kan der bedre tænkes langsigtet for at få de solide skattebetalere til at flytte til byen. Den fine udstykning ved Vibevej og den sidste udstykning ved Ny Sandfeldvej er gode eksempler på dette.

Det er pokkers ærgerligt, at Brande by nu mister et attraktivt byudviklingsområde med nærhed til rideskole, golfbane og attraktiv natur. Netop de elementer som burde kunne tiltrække nye familier der overvejer at bosætte sig i Brande.

 

Nina Pedersen og Jens Schiersing Thomsen,

Nordlundvej 79,

Brande

Kommentarer

Vel talt, Nina & Jens. 

Behøver vi at finde os i at blive holdt for nar? hvor er de folkevalgte - de gemmer sig til efter kommunevalget men jeg tror godt at vi kan holde sagen kørende til efter valget ved at sille spørgsmål og redegørelse m.m.

Kom nu ind i kampen for ikke det sker igen.

 

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2019