Budgetforlig med overskud på driften

Et driftsoverskud på knap 90 mio. kroner i 2020 er facit af det budgetforlig, samtlige partier og lister i Ikast-Brande Kommune kunne præsentere torsdag eftermiddag. En skattestigning spøger i 2021.

Overskuddet ændrer imidlertid ikke på, at der fortsat årligt skal effektiviseres (spares, red.) 1 procent indenfor samtlige områder. Eneste undtagelse herfra er den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, hvilket skyldes, at regeringen har fastfrosset budgettet for dette område i 2020.

Særligt arbejdsmarkedsområdet må holde for i de kommende år, for selvom området er kommet et langt stykke af vejen, er man ikke nået i mål. Derfor har forligspartierne aftalt at afsætte knap 16 af de i alt 18 mio., der er fundet til udvidelser på driften, til arbejdsmarkedsområdet, som samtidig skal ændre budgetpraksis. Det gør man for at opnå større sikkerhed for, at budgettet rent faktisk overholdes i fremtiden.

Blandt de øvrige udvidelser på driften er den halve mio., der har været nødvendig af tilføre Blåhøj Skoles SFO i forlængelse af lukningen af Kernehuset, ligesom der er bevilget et driftstilskud til Midtjyllands Lufthavn i Karup på 400.000 kr. i både 2020 og 2021. Her har borgmester Ib Lauritsen (V) fået bemyndigelse til at forhandle en aftale med de øvrige otte ejerkommuner på plads.

Fokusområder

Nogle af de områder, der skal kigges nærmere på fremover, er dels en bedre udnyttelse af de kommunale bygninger, dels tomme ældreboliger, der medfører et lejetab. Ikast-Brande Kommunes deltagelse i det fælles, regionale EU-kontor skal genovervejes, og der skal desuden fortsat være fokus på at nedbringe sygefraværet, som trods et fald på 10 % det seneste år stadig ligger over landsgennemsnittet.

På anlægssiden er det fortsat den nye skole i Brande, der lægger beslag på hovedparten af budgettet, nærmere betegnet 150 ud af de 268 mio. kroner, der er afsat til anlæg de kommende to år.

Forligspartierne har imidlertid også fundet 10 mio. kr. til Garland i Ikast og 11 mio. til en renovering af børnetandplejens klinik, ligeledes i Ikast, og i 2021 er der afsat 1,1 mio. kroner til at betale Ikast-Brande Kommunes andel af prisen for at etablere gadebelysning mellem Herning og Ikast.

Over de kommende tre år er der afsat i alt 40 mio. kroner til en ny daginstitution, Børneby Øster, og 19 mio. kroner til yderligere 24 plejeboliger i forbindelse med det nyopførte plejecenter Bøgildlund i Ikast.

Et nyt hjælpemiddeldepot til erstatning for det nu nedlagte i Centerparken i Brande kommer til at koste 8 mio., og Hyldgårdsskolen i Ikast skal have nyt tag for 900.000 kroner.

Frem mod 2023 er der endvidere afsat i alt 20 mio. kr. til nye vejforbindelser i Brande, dels en forbindelsesvej i forbindelse med Brande Syd, dels til udbygning af vejnettet omkring Bestseller Village.

Skattestigning i 2021?

Forligspartierne har også afsat en halv mio. kroner som tilskud til en sammenbygning af den nye skole og Brande Hallerne, og den årlige udgift på 200.000 kr. til foliering af Herning-Ikast Håndbolds bus er fremover en fast del af budgettet.

Og så er der måske lagt op til en skattestigning i 2021: I hvert fald anføres det i budgetforliget, at Ikast-Brande Kommune til den tid igen vil kunne gennemføre skattestigninger. Baggrunden for, at man ikke har kunnet gøre det de seneste fem år, var en skattesænkning i 2015 på 0,2 procentpoint (i forlængelse af en tilsvarende skattestigning året før, red.), der udløste statslig kompensation svarende til de manglende skatteindtægter.

Aftalen var betinget af, at kommunen ikke satte skatten op igen før tidligst i 2021.

Tilføj kommentar

Telekæden bannerannonce

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Den lokale Flyttemand
Pandbo Bjælkehuse banner

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019