Brande Syd starter mod nordvest

Ikast-Brande Kommunes Tekniske område lægger op til at starte realiseringen af strukturplanen for Brande Syd, ”Mellem by og bakke”, på Ny Sandfeldvej i den nordvestlige ende af byen.

Det er i første omgang Teknik- og miljøudvalget, der skal tage stilling til sagen på sit møde tirsdag. Når området ved Ny Sandfeldvej er valgt som 1. etape, skyldes det, at området allerede er lokalplanlagt. Desuden er det kommunalt ejet, og der er udarbejdet skitseforslag for områdets byggemodning, som kan igangsættes efter sædvanlig byggemodningspraksis.

Teknisk område anbefaler endvidere, at der umiddelbart herefter igangsættes planlægning for et antal storparceller i ”Slugten”, som er betegnelsen for området umiddelbart øst for Hyvildvej, der skal fungere som adgangsvej til området, og syd for Enkehøj/Feddet. Her er vurderingen, at der ikke er større udfordringer i forhold til vand, og området er allerede delvist kommuneplanlagt til boligområde.

Når der er opført en ny skole til erstatning for Præstelundskolen, vil grunden, hvor Præstelundskolen i dag er placeret, være umiddelbart tilgængelig som boligområde, og den kan derfor komme i spil som etape 3.

Vej indarbejdes

Endvidere skal vejforbindelsen mellem Sdr. Ommevej og Hyvildvej indtegnes i strukturplanen. Vejen skal muliggøre trafikken fra et fuldt udbygget boligområde ved ”Bakken”, der omfatter området mellem Lars Nielsens Vej/Brandlund Fælled og Petersborg/Den Gyldne Middelvej.

Strukturplanen med den indtegnede vejforbindelse tænkes præsenteret, når der er truffet politisk beslutning om igangsættelse af kommune- og lokalplanlægning af det konkrete boligområde.

Sideløbende med udarbejdelsen af plangrundlaget for den/de nye boligudstykning(er) skal der træffes beslutning om, hvorvidt grundene skal udstykkes som kommunale boliggrunde, private byggegrunde eller en kombination heraf.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Pandbo Bjælkehuse banner
Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020