12 spørgsmål til viceborgmesteren

Michelle Duedahl (stående som nr. 3 fra højre) fremførte de 12 spørgsmål fra forældrekredsen ved mandagens byrådsmøde.

Forud for mandagens byrådsmøde overrakte forældrerepræsentanter fra børnehaven Åhaven 883 protestunderskrifter mod lukningen af børnehaven, og forældrerådet havde desuden benyttet deres demokratiske ret til at stille spørgsmål til byrådet.

Ikke færre end 12 spørgsmål havde de formuleret. De blev fremført af Michelle Duedahl og adresseret til Dansk Folkepartis formand for Børne- og Undervisningsudvalget, Simon Vanggaard Nielsen, der også er 1. viceborgmester.

Michelle Duedahl ville gerne vide, om der var regnet på andre scenarier for placeringen af sundhedsplejen og dagplejen.

– Ja, men de kan ikke godkendes til permanent brug uden en stor investering, lød svaret fra DF’eren.

Michelle Duedahl ville også gerne vide, om man havde kigget på børnehavens madordning som en mulig alternativ besparelse, men fik det svar, at det i forvejen er forældrene, der betalerfor maden.

- Vi kendte ikke de økonomiske og pladsmæssige udfordringer på daværende tidspunkt, lød udvalgsformandens svar på spørgsmålet om, hvorfor man for relativt kort tiden siden har brugt penge på at renovere børnehaven. På spørgsmålet om, hvor man fremover vil placeres børn med særlige behov lød svaret:

- Vi har i forvejen børn med særlige behov i samtlige dagtilbud.

Scorede højest i 2017

Michelle Duedahl ville også gerne have svar på, hvordan årets erhvervskommune skal tiltrække arbejdskraft, når man vælger at spare på daginstitutionsområdet samtidig med, at prognoserne viser stigende børnetal.

Hertil replicerede viceborgmesteren, at Ikast-Brande i 2017 scorede højest af alle på børnepasningen i Dansk Industris analyse. Han afviste også, at det er en egentlig kommunal strategi med større dagtilbud:

- De økonomiske udfordringer gør det nødvendigt at skabe de bedste rammer indenfor den økonomi, vi har, replicerede udvalgsformanden.

Plads til alle

I forhold til overvejelserne omkring normeringer anførte Simon Vanggaard, at den arbejdsgruppe, der bl.a. har barslet med forslaget om at lukke Åhaven, primært har koncentreret sig om forslag af strukturel karakter.

Michelle Duedahl ville også gerne vide, hvor man vil gøre af børnene, når Tumlehøj og Børnehuset når deres årsnormering 1. september (en normering der efterfølgende er reguleret i opadgående retning, red.).

– Der er plads til alle børn i Brande-området; de fire resterende børnehaver har stadig kapacitet til flere børn, svarede Simon Vanggaard, der medgav, at man ikke har gjort sig særskilte overvejelser om den øgede belastning af de øvrige børnehavers faciliteter. Den opgave påhviler de enkelte børnehavers ledelse, anførte han.

At tre børnehaver med lukningen af Åhaven bliver til to, ændrer ikke på, at det som hidtil er de enkelte institutioners forældrebestyrelse, der udpeger fokusområder for børnehaven, fastslog viceborgmesteren.

Ændringerne har heller ikke ført til fornyede risikovurderinger i forhold til stress og arbejdsmiljø, bekræftede han.

– Der er ikke flere børn end tidligere, sagde DF’eren og påpegede, at man vil genvurdere behovet for en genåbning af Åhaven, når den nye skole står klar.

Vant til lyde

Endelig ville Michelle Duedahl gerne vide, om man har taget højde for larmen fra nedrivningen af bygningerne i Centerparken kontra børnenes middagslur, da man valgte at placere dagplejen klos op ad den kommende byggeplads.

- Der er foretaget en vurdering, og der er ingen grund til bekymring – børn, der sover ude, er vant til lyde, argumenterede Simon Vanggaard.

Herefter fik Michelle Duedahl lejlighed til at følge op på spørgsmålene. Hun betegnede det som ”rystende”, at man ikke har gjort sig nogle tanker om de fysiske rammer og indeklimaet, der ellers er et særskilt opmærksomhedspunkt i kommunens kvalitetsrapport for daginstitutionsområdet. Hun ville også gerne vide, om der fulgte midler med til at ændre børnehavernes profiler, eller om ”man bare gør det her for at spare?”

- Der er ingen midler i første omgang, oplyste udvalgsformanden – de skal findes i dagtilbuddene, fastslog han og gentog, at der er plads til børnene:

- Det har de haft før, sagde han og lagde op til at tage dialogen efterfølgende.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

 • 07 jul.

  Bankospil - AFLYST!

  Sted: Brandlundparken
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 14 jul.

  Bankospil - AFLYST!

  Sted: Brandlundparken
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 21 jul.

  Bankospil - AFLYST!

  Sted: Brandlundparken
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 28 jul.

  Bankospil - AFLYST!

  Sted: Brandlundparken
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

 • 04 aug.

  Bankospil - AFLYST!

  Sted: Brandlundparken
  Arrangør: Brande Pensionist- og Efterlønsforening

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019