Visionen for ’Skoven’ i Brande Syd

Der var engang for ikke mere end 1,5 år siden, at heden og dens område på mange steder stod frem som en skov. Mange træer på heden, for mange - det skulle selvfølgeligt rettes op på, og dejligt grønt omkring, med både sol og skygge. Har man først lagt p-pladsen til Brandlund Hede bag sig, så føltes byen langt væk. Ingen synlige huse eller biler, ligegyldigt, hvilken vej man drejede sig. Lyden fra de ind imellem tunge lastbiler på Nordlundvej var ikke noget, man har lagt mærke til. Fordi man er trådt ind i en anden, nærmest fortryllende verden med varierende landskaber. Et stort, sammenhængende og unikt naturområde med både skove, heden og mosen. Et åndested for sjælen og frirum for tankerne. En nydelse og fornøjelse.

Under disse forhold er der opstået den visionære Strukturplan for Brande Syd med delområdet ’Skoven’; mindre boligklynger, flere træer, nye stier, som ville have passet sig ind i den eksisterende natur og det bevaringsværdige landskab, som det hed i strukturplanen. Her nævnes bl.a., at ’værdifulde landskaber som udgangspunkt skal holdes fri for byggeri og anlæg’.

I mellemtiden har mange træer i det bevaringsværdige landskab måttet lade livet, både som følge af en genopretningsplan for heden, men også for at lade den omkringliggende skov fremstå mere luftigt. Heden er nu blevet synlig fra Nordlundvej, og selvfølgelig også omvendt kan der nu ses biler og huse fra heden. Skinner solen, varmer den godt næsten alle steder på og omkring heden. Stier i skyggen findes næsten ikke mere.

Den nye lokalplan for Nordlundvej (nr. 398) tager fat et andet sted af området omkring heden, et skovområde, hvor der indtil for nyligt har stået knap 1 hektar gamle og flotte fyrretræer og nogle løvtræer, og en sti ved siden af skoven, delvist indrammet af et tæt læhegn på den anden side. Dette har givet en fornemmelse af at gå igennem en skov. Fyrretræsskoven fremstod hele året som et stedsegrønt område i modsætning til det omkringliggende landskab og har dermed bidraget til variation i landskabet – et værdifuldt og bevaringsværdigt landskab. Læsning af afsnit ’Grønne områder, landskab og beplantning’ i lokalplanen, hvor der fremhæves, at skovområder i sydvest skal få en central betydning for det grønne udtryk i lokalområdet, kunne forstås således, at fyrretræsskoven som det ultimative grønne udtryk ville bevares. Desværre er denne passage af lokalplanen forældet, inden den overhovedet er blevet godkendt, idet bygherrerne allerede fra dag 1 af ejendomsovertagelsen den 1. februar havde travlt med at lægge hånd på fyrretræsskoven.

Kære politikere i Ikast-Brande Kommune!

Hvad er der sket med jeres visioner om at bevare og fremme et værdifuldt landskab og et enestående, større sammenhængende naturområde i den sydvestlige del af Brande? Tæt på byen, dog ikke en del af byen. Hvor der kan fornemmes fred, og sjælen kan tanke op.

Hvilke træer bliver de næste, der skal fældes? Plads til rideskolens kommende folde til hestene? Det lille skovbælte syd for lokalplanens område, fordi træerne skygger for de kommende huse og haver?

Jeg er udmærket klar over, at der er stor efterspørgsel på attraktive byggegrunde i Brande, men skal der stå kvantitet over kvalitet i et bevaringsværdigt naturområde? Hold gerne fast i strukturplanens visioner!

Beate Paul

Nordlundvej 166

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020