Vindmøller, tranedans og citatfusk

Af Anton Gammelgaard, VidenOmVind

”Risikoen for, at tranerne bliver dræbt af møllevingerne….er så stor, at vi må forvente, at tranerne i løbet af få år ikke længere er at finde i Karstoft Ådal.” Sådan skrev Vagn Stenager forleden i Brande Bladet. Men udsagnet er direkte forkert - for nu at sige det diplomatisk - og udsagnet sker på baggrund af bevidste udeladelser og fordrejninger. Vindmøller dræber ikke traner og fungerer fint i hinandens nærvær.

Vagn Stenager citerer fra Miljørapporten vedr. vindmølleprojektet i Karstoft Ådal: ”Da de lokale ynglefugle desuden synes at være meget mobile, vil de alt andet lige være i potentiel risiko for at kollidere med vindmøllerne.” Men Vagn Stenager undlader bevidst fortsættelsen: ”Resultatet….viser dog, at den faktiske risiko for, at traner kolliderer med vindmøllerne er særdeles lav.”

Vagn Stenager fordrejer sagen ved at tage afsæt i det, som Miljørapporten betegner som ”den urealistiske situation, at alle forbipasserende traner flyver mod møllerne i rotor-højde uden at se dem eller forsøge at undvige.” Ved realistiske undvigeprocenter vurderer Miljørapporten, at ”kollisionsrisikoen er særdeles lille” - og langt mindre end én om året.

Miljørapporten gør endda Vagn Stenager opmærksom på, at ”den meget lave risiko for, at traner kolliderer med vindmøller, bekræftes af en række andre undersøgelser, senest en undersøgelse ved Klim Vindmøllepark blot 1 km fra det meget vigtige fuglebeskyttelsesområde Vejlerne i Nordjylland.” Vindmølleparken har 22 møller på 150 meter.

Undersøgelsen fra Klim omfatter registreringer af flere hundrede traner i et af de mest trane-intensive områder i Danmark. Undersøgelsen konkluderer: ”Der blev ikke fundet døde traner under vindmøllerne i løbet af eftersøgningerne i hverken år et eller år tre efter vindmøllernes opførelse, hvilket bekræfter, at arten kun sjældent kolliderer med vindmøllerne. Registrerede trækspor og visuelle observationer af traner, som fløj gennem mølleparken, viste desuden, at tranerne var gode til at flyve mellem møllerne uden at kollidere med dem.”

Hvis Vagn Stenager interesserer sig for traner, kan jeg varmt anbefale at tage en tur til Vejlerne og opleve tranedans. Det er bedst henunder solnedgang - især om efteråret. Der er godt udsyn fra de opstillede fugletårne på kanten af reservatet. Samtidig kan de lokale fugleinteresserede fortælle mere om, hvordan traner og vindmøller ikke er hinandens modsætning, men faktisk trives i bedste velgående i hinandens nærvær. God tur!

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS
Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020