Vindmølleklage afvist

Med sine 180 meter til vingespids rager testmøllen i Drantum godt op i landskabet. Nu har Planklagenævnet afvist en klage fra en række borgere i området over forløbet, og møllen, som blev sat i drift i foråret 2017, kan derfor blive stående.

10. oktober 2016 vedtog byrådet den lokalplan og det kommuneplantillæg, der muliggjorde en udskiftning af den daværende defekte Siemens-mølle i Drantum med en større. Det fik en måneds tid senere en gruppe borgere i området til at indklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, og sagen blev efterfølgende overført til Planklagenævnet.

I klagen blev det bl.a. påpeget, at miljøvurderingen af planerne ikke i tilstrækkeligt omfang belyste de miljømæssige påvirkninger, herunder støjpåvirkningen og den sundhedsmæssige påvirkning, at vedtagelsen af planerne var båret af usaglige hensyn, og at vedtagelsen af planerne var i strid med ligebehandlingsprincippet, men næsten to år senere har Planklagenævnet afvist klagen.

Det betyder, at lokalplanen for møllen, som blev sat op og i drift i foråret 2017, fortsat gælder, og møllen kan dermed blive stående, hvor den står.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for dinTandlæge i Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen