Vindmølleklage afvist

Med sine 180 meter til vingespids rager testmøllen i Drantum godt op i landskabet. Nu har Planklagenævnet afvist en klage fra en række borgere i området over forløbet, og møllen, som blev sat i drift i foråret 2017, kan derfor blive stående.

10. oktober 2016 vedtog byrådet den lokalplan og det kommuneplantillæg, der muliggjorde en udskiftning af den daværende defekte Siemens-mølle i Drantum med en større. Det fik en måneds tid senere en gruppe borgere i området til at indklage afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, og sagen blev efterfølgende overført til Planklagenævnet.

I klagen blev det bl.a. påpeget, at miljøvurderingen af planerne ikke i tilstrækkeligt omfang belyste de miljømæssige påvirkninger, herunder støjpåvirkningen og den sundhedsmæssige påvirkning, at vedtagelsen af planerne var båret af usaglige hensyn, og at vedtagelsen af planerne var i strid med ligebehandlingsprincippet, men næsten to år senere har Planklagenævnet afvist klagen.

Det betyder, at lokalplanen for møllen, som blev sat op og i drift i foråret 2017, fortsat gælder, og møllen kan dermed blive stående, hvor den står.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2020