Vi stemmer for ”ændringsforslaget” til lokalplanen Brande Syd - ”Skoven”

Af byrådsmedlemmerne Kirsten York Helms (K) og Lotte Stoltenborg (FL)

Vi er meget tilfredse og ganske stolte over, at det er lykkedes at samle partier og liste, der tegner Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti samt Fælleslistens ene mandat i et godt samarbejde – som tilsammen udgør et stort og et vigtigt mindretal på tværs af partier og liste.

Samarbejdet er mundet ud i et ændringsforslag til lokalplanen – og har dermed fået vendt et nej til et stærkt JA til lokalplanen. Det er også rent politisk et kæmpe skridt.

Vi har med dette samarbejde haft en konstruktiv dialog, som gør, at vi alle kan se os selv i projektet og kan stemme ja til lokalplanen med disse ændringer.

Vores ændringsforslag til lokalplanen er inden for skiven af det, der kaldes ’mindre ændringer’. Det betyder, at lokalplanen med vore tilføjelser kan stemmes igennem – uden at der skal udarbejdes ny lokalplan.

Vores tilføjelser til lokalplanen:

1. Der etableres en offentlig sti i lokalplansområdet langs det sydlige skel, hvilket betyder, at en vandre- og cykelsti bliver genskabt for den nedlagte Nedergaards-sti op mod Brandlund Hede.

2. Der etableres et beplantningsbælte af træer op mod den etablerede sti, som sikrer afskærmning op mod Brandlund Hede. Beplantningsbæltet skal have en dybde på min. 7 meter og bidrage positivt til biodiversiteten samt til naturen på Brandlund Hede.

Vores ændringsforslag skal ses som et kvalitetsløft til området, hvor vi er med til at sikre, at udtrykket ’Skoven’ fra strukturplanen træder mere markant frem.

Vi har lyttet til borgerne.

Vores ændringsforslag er også med til at forene ’Skoven’ og de mange bekymrende kommentarer, vi har modtaget. 

Ændringsforslaget skal ses som et konstruktivt opmærksomhedspunkt. Ved at indarbejde ændringsforslaget i lokalplanen, får vi nu – efter vores mening - et projekt, der forhåbentlig kan samle byen omkring den nye byudvikling.

Kommentarer

så er valgkampen skudt igang, alle partier byder ind og vil det ene og det andet og vel også tildels lover ting, men mig kan de ikke rokke stemmer på samme parti som altid og i de sidste 35 år

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul