Venstre – Budgetforlig 2024

Fra Venstre har vi modtaget:

Siden maj måned er der arbejdet med tallene, og torsdag/fredag var det så ”slutspillet” i byrådets budgetforhandlinger. Efter grundige forhandlinger er det dejligt at der nu ligger et budget for 2024, som hele byrådet står bag.

For Venstre er det meget tilfredsstillende at vi efter en del besparelser sidste år nu står med en økonomi i god balance. Samtidig har vi i 2024 et år hvor vi er privilegerede af nogle pæne éngangsindtægter fra erhvervslivets selskabsskatter og seneste har modtaget nogle ekstra millioner fra SVM regeringen.

Vi sidder derfor med et budget, hvor der tilføres midler til kerneområderne.

Vi ønsker at understøtte fællesskaber og trivsel for unge. Det gælder både i de kommunale institutioner og i fx foreningslivet. Derfor er der afsat midler til fritidspas og foreningsstøtte med henblik på at flere unge kan indgå i meningsfulde fællesskaber.

På ældreområdet prioriterer vi at få erantis-modellen helt på plads rundt i kommunen, hvor vi med den hollandske Buurtzorg model som inspiration har organiseret medarbejderne i otte lokale teams, der styrker muligheden for nærhed og selvbestemmelse i samarbejdet med borgerne. Et tiltag vi også tror på vil gøre arbejdspladserne mere attraktive i en tid med stigende behov for flere medarbejdere.

Som Danmarks Grønne Erhvervskommune vil vi også styrke den grønne omstilling og reduktionen af Co2 i vores geografi. Til dette er der således også prioriteret midler i budgettet, så vi kan komme i gang med de mange handlinger der er planlagt i vores klimaplan.

Byrådet er enige om at ekstraordinære éngangsindtægter kan anvendes til éngangsudgifter i form af anlæg/byggeri. Det kan man også se af budgetforliget, hvor de to planer for renovering/ombygning af skolerne i Ejstrupholm og Engesvang fylder meget sammen med at vi vil gennemføre en samling af den kommunale administration på den tidligere Vestre Skole i Ikast, hvor medarbejderne fra Nørre-Snede kan flytte ind og de hidtidige bygninger i Nørre-Snede derefter kan give plads til nye boliger midt i byen.

Til slut, så er en del af budgetforliget også at der afsættes 10 mio.kr. til ekstraordinær afvikling af gæld, hvilket vil mindske rentebelastningen i de kommende år. For Venstre er det en sund tilgang på denne måde at se lidt længere frem end blot et enkelt år.

Vi glæder os over at det igen er lykkedes at samle hele byrådet om et ansvarligt budget, og ser frem til samarbejdet om at føre det ud i livet.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce Rahbek VVS ApS

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul