Vågetjenesten – også et tilbud i Nr. Snede-området

Ulla Jonassen (t.h.) og Ulla Schwartz kunne godt bruge flere kolleger i vågetjenesten, et af Røde Kors’ tilbud i gl. Nr. Snede Kommune.

I 11 år har der i området svarende til gl. Nr. Snede Kommune været en vågetjeneste.

Af Ejgil Jessen Hansen - 

En vågetjeneste er en gruppe frivillige, som yder omsorg for den døende, aflaster og støtter pårørende.

Det er Ulla Jonassen, der startede vågetjenesten i gl. Nr. Snede Kommune. Hendes mor døde af ALS, og Ulla Jonassen ønskede ikke, at moderen skulle ende sine dage på plejehjemmet. Derfor påtog hun sig opgaven at tage sig af hende. Ulla boede på det tidspunkt i en forstad til København, men rejste kort tid efter til Hedegård ved Nr. Snede. Oplevelsen med hendes mor fik hende til at starte en vågetjeneste, og ret hurtigt fik hun fat i en gruppe kvinder, heriblandt Tove Schwartz, som gik i gang med denne opgave. På et tidspunkt var der 12 frivillige, men i dag er antallet nede på 9. Vågetjenesten er i dag organiseret i Røde Kors.

Der er et formaliseret samarbejde med Kommunens hjemmepleje, som visiterer borgerne til at modtage en vågetjeneste. Det kan foregå i den pågældendes eget hjem, herunder også på et plejecenter, men ikke på sygehuset. Den frivillige fra vågetjenesten er der typisk i de sidste 3 – 4 døgn af den døendes tilværelse, og tidspunktet på døgnet er ofte om natten. Den frivilliges opgave er at skabe mest mulig tryghed for pårørende og den døende. Det sker ved at lytte, berolige, holde i hånd m.v. De frivillige skal under ingen omstændigheder udføre sygeplejeopgaver. Der er som frivillig ingen løn, men kørselsudgifter bliver dækket.

 

Rummelighed er et krav – god sangstemme er ikke!

 

Har man lyst til at være en del af en vågetjenesten i Nr. Snede-området, skal man forpligte sig til at modtage undervisning som en start, Man skal som udgangspunkt også deltage i 4 årlige møder, hvor man kan hjælpe og støtte hinanden. Man skal have en ydmyg tilgang til opgaven. Man er gæst i en andens hjem. Værdighed er også et væsentligt begreb i denne situation, og så nævner Ulla Jonassen og Tove Schwartz også, at man skal være rummelig.

Der er mange forskellige opfattelser af, hvordan livet skal afsluttes. Nogle ønsker at høre en bibeltekst, nogle ønsker en salme, andre igen ønsker ikke det religiøse blandet ind i afslutningen. Det er ikke et krav, at man har en god sangstemme. Tove fortæller med et stort grin, at det absolut ikke er omsorg for den døende eller de pårørende, hvis hun starter med at synge.

Giver meget igen

Opgaven som frivillig i en vågetjeneste lyder umiddelbart trist og deprimerende, så hvorfor påtager man sig en sådan opgave? Ulla og Tove er meget enige om, at det giver de frivillige rigtig meget igen. De pårørende er som regel meget taknemmelig for den aflastning og tryghed, som det er. Det er absolut ikke kun trist og deprimerende. Det kan også være meget smukt og fyldt med glæde.

Nr. Snede-området har rigtig mange frivillige. Det glæder både i forhold til børn, familier og ældre. Ulla og Tove er også frivillige inden for andre områder. De nævner, at der alene på plejecentret Solbakken i Ejstrupholm er tilknyttet 60 frivillige. De er begge lidt usikre på, om det er et udtryk for en enorm stor ekstra ressource, eller det også siger noget om, at normeringen på plejecentrene er kommet i bund, og at det er nødvendigt med alle de frivillige, for at den ældre kan have en værdig dagligdag. Der er dog mangel på frivillige til vågetjenesten, og de håber begge, at der er flere, der melder sig.        

 

 

 

Tilføj kommentar

Telekæden bannerannonce

VIP annoncer

Annoncer

Arne Danielsen bannerannonce

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Læs BrandeBogen

Brande Jul 2019