Tilladelse til opførelse af overdækning på Skærlund Skolevej

Overdækningen, som Bøgedal Skovbrug har fået landzonetilladelse til at opføre på Skærlund Skolevej 15, er markeret med rødt (luftfoto: Ikast-Brande Kommune).

På sit møde i tirsdags godkendte Ikast-Brande Kommunes Teknik- og miljøudvalg, at der kan gives landzonetilladelse til opførelse af en 140 kvadratmeter stor overdækning på Skærlund Skolevej.

Det er Bøgedal Skovbrug, der har søgt om tilladelsen, og udvalget begrunder godkendelsen med, at der er tale om et mindre byggeri, der etableres i tæt tilknytning til eksisterende byggeri, som på grund af brandkrav vanskeligt kan opføres som en tilbygning.

Overdækningen, som skal benyttes til ”opstaldning” af firmaets entreprenørmaskiner, bliver på ca. 140 kvadratmeter og etableres som en selvstændig bygning. Hvis bygningen blev etableret som en tilbygning, ville byggeriet rykke op i en højere brandklasse. Det vurderes, at det vil være svært at få det eksisterende byggeri til at leve op til de højere brandkrav.

Til gengæld ville byggeriet, hvis det blev opført som en tilbygning, ikke kræve en landzonetilladelse, da det i så fald ville være omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Planloven.

Landzonetilladelsen til overdækningen betyder desuden, at Bøgedal Skovbrug principielt stadig har ret til at bygge op til 500 kvadratmeter til den eksisterende bygning - uden landzonetilladelse - hvis ejeren måtte ønske det på et senere tidspunkt. I så fald vil brandkravene dog igen skulle tages i betragtning, men det vurderes som usandsynligt, at en tilbygning vil blive aktuel på et senere tidspunkt.

Kommunens afdeling for Teknik og Miljø har vurderet, at byggeriet ikke vil påvirke det særligt værdifulde landbrugsområde, dels fordi arealet, hvor byggeriet placeres, ikke er i omdrift, dels fordi byggeriet er relativt småt.

I forhold til skovbyggelinjen vurderes det, at byggeriet ikke vil påvirke den nærliggende skov, da byggeriet ligger i tilknytning til eksisterende byggeri og forholdsvis langt væk fra skoven og desuden er afskærmet bag et læhegn.

Tilføj kommentar

VIP annoncer

Annoncer

Bannerannonce for Brande Bogen
Bannerannonce Telekæden Brande

Få de lokale nyheder fra Brande på Facebook

Kommende arrangementer

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder på mail.

Onlineavis

Brande Jul 2019